Ændringer til BR18 i høring

Ændringer til BR18 i høring

Nyhed fra Byggedata: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt tre udkast til bekendtgørelsesændringer til BR18 i høring.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner
Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 afføder konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Ændringerne skal derfor bl.a. sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og de to certificeringsbekendtgørelser. Der foretages desuden en række indholdsmæssige ændringer.

Læs mere og find høringsmaterialer her 

Kilde: Byggedata

> Spar tid på din videnssøgning og dokumentation med Molio Byggedata: al lovgivning, væsentlige dokumenter og publikationer er samlet ét sted.