Digitalisering
New York skyline
Fotokredit
LiRo Group, New York

Baggrunden for Digitalt Barometer

Molio har taget initiativ til at få lavet en omfattende undersøgelse af hvilke barrierer og muligheder byggebranchen oplever i forbindelse med den digitale transformation.

Undersøgelsen er lavet af analysevirksomheden Seismonaut og er udformet i en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ survey.

Kvalitativ undersøgelse 

Den kvalitative undersøgelse er baseret på dybdegående interviews af topledere i nogle af de mest toneangivende virksomheder på tværs af sektoren. Vi har interviewet direktører i virksomheder, der er nået langt med den digitale udvikling, og som samtidig har et bredt netværk af samarbejdspartnere og dermed indblik i den generelle udvikling i branchen. Analysen giver derfor også et indblik i den del af sektoren, hvor den digitale udvikling er nået særligt langt.

Fem elementer har vist sig særligt interessante i forhold til den digitale udvikling i byggesektoren:

  • Drivkraften bag den digitale udvikling, 
  • Betydningen for samarbejdsformerne,
  • De nye strukturer i branchen, som følger, 
  • Kravene til kompetencer og 
  • Behovet for standarder.

Uddrag af undersøgelsen er samlet i en publikation, som formidler resultaterne af de gennemførste interviews med fokus på disse fem elementer.

Download et uddrag af 2018-undersøgelsen her

Kvantitativ survey

Den kvalitative undersøgelse er har kvalificeret spørgsmålene til en omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret (eller delvist besvaret) af i alt 857 respondenter. 

Download et uddrag af 2018-undersøgelsen her

Molio Magasin tager afsæt i Digitalt Barometer

Med Digitalt Barometer som afsæt har Molio derudover fået udarbejdet et magasin, hvor resultaterne perspektivers i en række interviewartikler med pionerer fra branchen.

Se en kort beskrivelse af hovedartiklerne i 2018-magasinet her

Download Molio Magasin 2018 her