Bedre viden om bygningsfysik giver hele løsninger

Bedre viden om bygningsfysik giver hele løsninger

Et byggeprojekt skal ses som en helhed og ikke i adskilte dele. Manglende kendskab til byggematerialer og deres egenskaber er ofte årsag til fejl i byggeriet, som medfører forsinkede og fordyrede projekter. Derfor kan opkvalificering af medarbejdernes viden være en fordel.

Da Peter Sarka, der er civilingeniør og energileder i Lolland Kommune, ville opdateres med den nyeste viden inden for en bred vifte af fagområder inden for bygningsfysik, valgte han Molios Bygningsfysikuddannelse. Det var vigtigt for Peter Sarka, at uddannelsen inkluderede de forskellige aspekter, man skal tage hensyn til i byggeriet.

Læs interviewet med Peter Sarka her, og få et indblik i hans erfaringer fra uddannelsesforløbet. 

Hvilke værktøjer har du kunne bruge i din hverdag?

- Jeg havde været væk fra byggeriet i en periode, og trængte derfor til en generel og helhedsorienteret opdatering på de forskellige områder i byggeriet. Nu hvor jeg er ansat i en kommune, som både nedriver, renoverer, vedligeholder og bygger nyt, er det nødvendigt, at jeg er sat godt ind i alle de forskellige fagområder.

- Efter uddannelsesforløbet er jeg generelt blevet opdateret på lovgivning og de praktiske forhold. Jeg har fået god og generel viden om de forskellige områder, der gør det muligt at lave en helhedsvurdering af projektet.

- Jeg arbejder primært med energioptimering, og har brug for at kende konsekvensen af de valg, jeg træffer. Hvis jeg eksempelvis vælger at efterisolere en væg for at spare på energien, så er det ekstremt vigtigt, at jeg har in mente, hvad det kan indebære af eventuelle udfordringer med fugt. På samme måde er jeg nødt til at kende til forholdene om brand, hvis jeg eksempelvis ombygger et ventilationsanlæg for at gøre det mere energieffektivt.

- Generelt set er vi ved at bevæge os væk fra den ensidige tilgang, der kun fokuserer på energiforbedringer, til i stedet at fokusere på helheden af projektet og integrere alle de forskellige forhold. På den måde sikres det, at det endelige resultat bliver tilfredsstillende på alle parametre.

Hvilke kompetencer fik du styrket på uddannelsen?

- De kompetencer jeg fik styrket, udover den generelle byggefaglige opdatering, er det indgående kendskab, jeg fik til de forskellige emner og elementer inden for hvert af de syv fagområder, som blev gennemgået på uddannelsen.

- I Lolland Kommune er jeg ansat i en stilling, hvor jeg har behov for at kende til alle fagdisciplinerne inden for bygningsfysik. Jeg arbejder med gennemførsel af komplette projekter helt fra projektering til endelig aflevering. Jeg arbejder også med mindre sager, hvor jeg bringer en eller flere fagdiscipliner i spil. Jeg fungerer både som bygherre og projektleder, og det er derfor yderst vigtigt, at jeg har en grundig forståelse og viden om alle de forskellige fagdiscipliner, hvis projektet skal blive en succes.

- For mig er uddannelsens styrke den brede vifte, som den spænder over, og at den inkluderer alle de forskellige aspekter, som jeg er nødt til at tage hensyn til hver gang, jeg er involveret i et byggeprojekt. 

Er der noget på uddannelsen, som har været en særlig positiv oplevelse?

- Det mest positive ved uddannelsen er helt klart underviserne. Det er simpelthen de mest førende eksperter inden for hvert område, hvilket gør, at man blot kan sidde og suge viden til sig. Det høje niveau fra underviserne gør, at alle kursisterne lærer noget, som de kan tage med hjem, og de får en endnu stærkere værktøjskasse end den, de kom med.

Om bygningsfysikuddannelsen

På Molios bygningsfysikuddannelse får kursisterne bred og solid viden om byggematerialernes egenskaber og de krav, der gælder inden for de respektive områder. På den måde bliver de i stand til at udføre projekter på den mest optimale måde, så alle forhold er tilgodeset i de tekniske løsninger. 

Bygningsfysikuddannelsen består af syv fagmoduler, der kan tages i vilkårlig rækkefølge. Alle moduler afsluttes med prøve og hele uddannelsen afsluttes med eksamen. Det er muligt at starte når som helst på uddannelsen.

Fagmodulerne er:

  • Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer
  • Fugt
  • Indeklima
  • Brand
  • Lys
  • Energi
  • Lyd

Bygningsfysikuddannelsen har kørt siden 2012, og over 300 tilfredse kursister har deltaget på et eller flere moduler på uddannelsen. 

Få mere information om uddannelsen her eller læs mere om fagmodulerne her

Foto: Peter Sarka

Peter Sarka,

Civilingeniør og Energileder hos Lolland Kommune