Anlæg bog

Anlæg, netto

Kategorier
Forfatter: Molio Prisdata
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Molio
Varenummer: 3119grøn-bog-nt
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
I Anlæg finder du overslagspriser på næsten alle tænkelige typer af anlægsarbejder, fx terrænarbejde, befæstelser, støttemure, kloakanlæg, beplantning, ledningsarbejde, pasning af plæner og priser på vejanlæg.

Prisdatabase eller bog?
Anlæg udkommer både som prisdatabase (digital) og som to trykte prisbøger.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og prisbøgerne indeholder enten brutto- eller nettopriser.

De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

Bruttopriser
Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne.
Bruttopriserne er delt op i:
Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriser
Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten).

Nettopriserne er delt op i:
Nettomaterialepris
Mandtimeforbrug
Arbejdsløn
Materielleje
Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Du får de næste med rabat
Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database eller mere end én prisbog, gælder følgende priser:

Prisliste for prisdatabaser:

Første prisdatabase 3.500 kr./år
Anden prisdatabase 3.000 kr./år
Tredje prisdatabase 2.400 kr./år
Fjerde prisdatabase 1.800 kr./år
Efterfølgende prisdatabaser 1.450 kr./år

Prisliste for prisbøger

Første prisbog 3.500 kr./år
Anden prisbog 3.000 kr./år
Tredje prisbog 2.400 kr./år
Fjerde prisbog 2.100 kr./år
Efterfølgende prisbøger 1.450 kr./år

Hvis du eksempelvis har købt 3 prisbøger eller 3 prisdatabaser, koster det 9.800 kr./år.

Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1000 kr./stk.

Hvis du vil købe mere end én prisdatabase eller prisbog, så send en mail eller ring til os på tlf. 70 12 06 00.

Prisdatabase eller bog?

Anlæg udkommer både som prisdatabase (digital) og som to trykte prisbøger.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og prisbøgerne indeholder enten brutto- eller nettopriser.

De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

Brutto- og nettopriser

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne.Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste).
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Nettopriser

Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten). Nettopriserne er delt op i:

  • Nettomaterialepris
  • Mandtimeforbrug
  • Arbejdsløn
  • Materielleje
  • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.800 kr./år
Anden prisdata 3.300 kr./år
Tredje prisdata 2.700 kr./år
Fjerde prisdata 2.100 kr./år
Efterfølgende prisdata 1.450 kr./år

Hvis du eksempelvis har købt 3 prisdata, koster det 9.800 kr./år.
Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.000 kr. stk. Hvis du vil købe mere end én prisdatabase eller prisbog, så send en mail eller ring til os på tlf. 70 12 06 00.