Boliglejeret 3.udg.

Boliglejeret 3. udg.

Forfatter: Niels Grubbe; Hans Henrik Edlund
Sider: 834
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Karnov Group Denmark A/S
ISBN
9788761941138
Varenummer: dbk19030
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse.

Bogen er opdelt i følgende kapitler:
1.Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
2.Lejeaftalen
3.Udlejers ydelse
4.Lejers brug af det lejede
5.Betalinger i lejeforhold
6.Lejefastsættelse og -ændring
7.Forbedringer og forbedringsforhøjelser
8.Leverancer fra udlejer
9.Beboerrepræsentation
10.Succession
11.Lejeaftalens ophør
12.Fraflytning
13.Lejers misligholdelse
14.Udlejers misligholdelse
15.Tvisteløsning

Gennem hele bogen analyseres og systematiseres den meget righoldige retspraksis på området, og de ændringer af lejelovgivningen, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2015, er naturligvis indarbejdet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, og højesteretsdommer Niels Grubbe.