318196.jpg

Dokumentation af bærende konstruktioner 2. udg.

Forfatter: Niels-Jørgen Aargaard og Bent Feddersen
Sider: 146
Udgave: 2. udgave 2016
Udgivelsesår: 2009
Udgiver: Statens Byggeforsningsinstitut
ISBN
9788756317528
Varenummer: sbian223_2
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
SBi-anvisning 223 beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2015.

Sammensætning, indhold og udformning af de enkelte dokumenter beskrives, og sættes i relation til byggeriets praksis i hele processen fra planlægning over projektering til udførelse af bygværket.

Desuden giver anvisningen et historisk oprids af udviklingen vedrørende dokumentation af bærende konstruktioner med vægt på de senere års internationalisering af normer, mere komplekse organisering af byggeprocessen og udbredelsen af stadigt mere avancerede IKT-systemer til udførelse af statiske beregninger.

Anvisningen er rettet mod byggeriets projekterende og udførende parter samt bygherrer og myndigheder. Anvisningen kan også anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser.

I forhold til 1. udgaven er, der ændringer i blandt andet:
- Præcisering af den bygværksprojekterende opgaver, tredjepartskontrol og kontrol af beregninger fra afsnitsprojekterende; herunder leverandørberegninger.
- Udbygget beskrivelse af dokumentation af midlertidige konstruktioner, eksisterende konstruktioners forhold ved renovering og ombygning samt dokumentation af IKT-beregninger og tilsyn.
- Opdatering i forhold til nyt Bygningsreglement 2015 og ændringer i referencer.