Drift Brutto

Drift, brutto

Kategorier
Forfatter: Molio Prisdata
Udgivelsesår: 2020
Udgiver: Molio
Varenummer: 3120lilla-bog-bt
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
I Drift finder du blandt andet priser på driftsrutiner, som fx eftersyn og inspektioner, på vedligehold, som fx forebyggende og afhjælpende vedligehold samt reparationer, som skal opretholde bygningens funktion, udseende og levetid.

Derfor kan den være relevant uanset, om du er bygherre, entreprenør, udførende, rådgivende eller fra en boligforening eller driftsorganisation. For at gøre det nemt at finde de rigtige priser er de inddelt i fire hovedgrupper Forsyning, Rengøring, Vedligehold (inkl. driftsrutiner) og Fælles Drift (forsikringer, vicevært mv.)
Prisdatabase eller bog?

Drift udkommer både som prisdatabase (digital) og som trykt prisbog.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og prisbogen indeholder kun bruttopriser.

De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

Brutto- og nettopriser

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Nettopriser

Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten). Nettopriserne er delt op i:

  • Nettomaterialepris
  • Mandtimeforbrug
  • Arbejdsløn
  • Materielleje
  • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.914 kr./år
Anden prisdata 3.399 kr./år
Tredje prisdata 2.781 kr./år
Fjerde prisdata 2.163 kr./år
Efterfølgende prisdata 1.494 kr./år

Hvis du fx har købt tre prisdata, koster det 10.094 kr./år. Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.030 kr./stk.