370169.jpg

Drift, brutto

Kategorier
Forfatter: Molio Prisdata
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Molio
Varenummer: 3119lilla-bog-bt
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage

I Drift finder du blandt andet priser på driftsrutiner, som fx eftersyn og inspektioner, på vedligehold, som fx forebyggende og afhjælpende vedligehold samt reparationer, som skal opretholde bygningens funktion, udseende og levetid.
Derfor kan den være relevant uanset, om du er bygherre, entreprenør, udførende, rådgivende eller fra en boligforening eller driftsorganisation.
For at gøre det nemt at finde de rigtige priser er de inddelt i fire hovedgrupper Forsyning, Rengøring, Vedligehold (inkl. driftsrutiner) og Fælles Drift (forsikringer, vicevært mv.).

Prisdatabase eller bog?
Drift udkommer både som prisdatabase (digital) og som trykt prisbog.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og prisbogen indeholder kun bruttopriser.

De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

Bruttopriser
Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne.
Bruttopriserne er delt op i:
Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriser
Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten).

Nettopriserne er delt op i:
Nettomaterialepris
Mandtimeforbrug
Arbejdsløn
Materielleje
Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.


Du får de næste med rabat
Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at købe mere end én prisdatabase eller mere end én prisbog, gælder følgende priser:

Prisliste for prisdatabaser:

Første prisdatabase 3.800 kr./år
Anden prisdatabase 3.300 kr./år
Tredje prisdatabase 2.700 kr./år
Fjerde prisdatabase 2.100 kr./år
Efterfølgende prisdatabaser 1.450 kr./år

Prisliste for prisbøger

Første prisbog 3.800 kr./år
Anden prisbog 3.300 kr./år
Tredje prisbog 2.700 kr./år
Fjerde prisbog 2.100 kr./år
Efterfølgende prisbøger 1.450 kr./år

Hvis du eksempelvis har købt 3 prisbøger eller 3 prisdatabaser, koster det 9.800 kr./år.

Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1000 kr./stk.

Hvis du vil købe mere end én prisdatabase eller prisbog, så send en mail eller ring til os på tlf. 70 12 06 00.

Prisdatabase eller bog?

Drift udkommer både som prisdatabase (digital) og som trykt prisbog.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og prisbogen indeholder kun bruttopriser.

De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

Brutto- og nettopriser

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste).
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Nettopriser

Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten). Nettopriserne er delt op i:

  • Nettomaterialepris
  • Mandtimeforbrug
  • Arbejdsløn
  • Materielleje
  • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en prisdata, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.800 kr./år
Anden prisdata 3.300 kr./år
Tredje prisdata 2.700 kr./år
Fjerde prisdata 2.100 kr./år
Efterfølgende prisdataer 1.450 kr./år

Hvis du eksempelvis har købt 3 prisdata, koster det 9.800 kr./år.
Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.000 kr./stk.

Hvis du vil købe mere end én prisdatabase eller prisbog, så send en mail eller ring til os på tlf. 70 12 06 00.