10401.jpg

DS 428:2019 Brandsikring af ventilationsanlæg

Sider: 104
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: ds428
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Formålet med denne norm er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres. Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.

Normen gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, der monteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde en eller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificerede grænser.

OBS:
Rettelse til DS 428:2019

2019-09-12: Der er d.d. foretaget en rettelse under pkt. 3.13.6 på side 30 (da), hvor (ve ho i<->o) er rettet til (ve ho i->o).

Dette betyder, at pkt. 3.13.6 i DS 428:2019 skal se således ud:
3.13.6 Kanaler, hvor der ikke er krav til brandisolationsevnen, anses at opfylde kravene vedrørende stabilitet og integritet under brand, såfremt de er med dokumenteret brandmodstandsevne for brand indvendig i kanal, klasse E 60 (ve ho i->o).