268784.jpg

DS hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg

Sider: 56
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dshaef039
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Vejledningen henvender sig til montører og installatører af solcelleanlæg og til leverandører af komponenter og færdige solcelleanlæg.

Vejledningen har til formål at samle og udbrede kendskabet til de bedste erfaringer for sammensætning, montering og tilslutning af solcelleanlæg op til 11 kW, herunder de tekniske og lovmæssige forhold, dimensi-oneringsforhold, økonomi og forsikrings- og garantiforhold.


Vejledningen har til formål at fremme udbredelsen af robuste og gode anlæg med korrekt dimensionering, montering og tilslutning. Vejledningen har samtidig til formål at give forbrugeren et bedre grundlag for sam-menligning af anlæg mht. ydelse, levetid, sammensætning, montering, garantier og tilhørende ydelser, der tilbydes ud over salg af komponenter med fabriksgarantier.
Vejledningen behandler derfor:


o Korrekt vejledning af forbrugeren ift. dimensionering og placering af anlægget samt økonomiske be-regninger for anlægget
o Angivelse af solcelleanlæggets beregnede effekt/ydelse under fastlagte klimatiske forhold
o Forsvarlig placering og montering af anlægget uden skade på ejendommen
o Optimal sammensætning af anlæg
o Garantier og håndtering af forsikringsmæssigt ansvar
o Håndtering af planmæssige forhold og anden regulering, der sætter grænser for placering af anlæg-get.

Vejledningsteksten er ikke bindende i juridisk forstand og brug af den er frivillig.