284273.jpg

DS/EN 206:2013+A1:2016 Beton

Sider: 100
Sprog: Dansk og Engelsk
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dsen206
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage
Beton - Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse er kommet i ny udgave. Standarden anvendes ved betonkonstruktioner støbt på stedet, præfabrikerede konstruktioner og præfabrikerede betonelementer til bygninger og anlægsarbejder.
Følgende ændringer kan bl.a. nævnes: tilføjelse af anvendelsesregler for fiberbeton og beton med genanvendte tilslagsmaterialer.

I Danmark hænger DS/EN 206 tæt sammen med DS 2426, som indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206. DS 2426 er under revision og forventes at blive udgivet juli 2014, hvor den kommer til at hedde DS/EN 206 DK NAD.

Bygningsreglementet henviser dog fortsat til EN 206:2002 og DS 2426 - EN 206-1:2011 indtil den nye udgave af DS 2426 foreligger.

(1) Denne europæiske standard gælder for betonkonstruktioner støbt på stedet, præfabrikerede konstruktioner og præfabrikerede betonelementer til bygninger og anlægsarbejder.
(2) Beton i denne europæiske standard kan være:
? normal beton, tung beton og letbeton
? pladsblandet beton, færdigblandet beton eller beton produceret på en fabrik for præfabrikerede betonprodukterbetonelementfabrik
? beton, der er kompakteret eller selvkompakterende, således at den ikke indeholder større mængder indesluttet luft, kun indblandet luft.
(3) Denne standard opstiller krav til:
? delmaterialer i beton
? egenskaber for den friske og hærdnede beton samt verifikation heraf
? grænseværdier for betonsammensætning
? specifikation af beton
? levering af frisk beton
? procedurer for produktionskontrol
? overensstemmelseskriterier og vurdering af overensstemmelse.
(4) Andre europæiske standarder gældende for specifikke produkter, fx præfabrikerede betonelementer eller for processer, der falder ind under denne standards område, kan kræve eller tillade afvigelser.
(5) Yderligere eller anderledes krav kan stilles til specifikke anvendelser i andre europæiske standarder, fx:
? beton til anvendelse i vejbelægninger og andre trafikerede områder (fx betonbelægninger i henhold til EN 13877-1)
? specielle teknologier (fx sprøjtebeton i henhold til EN 14487).
(6) Supplerende krav eller andre prøvningsprocedurer kan være specificeret for specifikke typer beton og anvendelser, fx:
? beton til massive konstruktioner (fx dæmninger)
? tørblandet beton
? beton med en Dmax på 4 mm eller mindre (mørtel)
? selvkompakterende beton (SCC) indeholdende lette eller tunge tilslag eller fibre
? beton med åben struktur (permeabel beton til afløb).
(7) Denne standard gælder ikke for:
? porebeton
? skumbeton
? beton med en densitet på mindre end 800 kg/ m3
? varmebestandig beton.
(8) Denne standard omfatter ikke sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige krav til beskyttelse af arbejdere under produktion og levering af beton.