303401.jpg

DS/EN ISO 14122-1

Sider: 24
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2016
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dseniso14122-1
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage
Denne del af ISO 14122 angiver generelle krav til adgang til stationære maskiner og vejledning om det rigtige valg af adgangsvej, når den nødvendige adgang til den stationære maskine ikke er mulig direkte fra terræn eller fra en etage. Den gælder for permanente adgangsveje, der er en del af en stationær maskine og også for ikke-eldrevne justerbare dele (fx sammenklappelige, forskydelige) og bevægelige dele af faste adgangsveje. NOTE 1 - Faste adgangsveje er monteret på en sådan måde (fx ved hjælp af skruer, møtrikker, svejsning), at de kun kan fjernes med værktøj. Denne del af ISO 14122fastlægger minimumkrav, som også gælder, når de samme adgangsveje kræves som for den del af bygningen eller anlægskonstruktionen (fx arbejdsplatforme, gangbroer og stiger), hvor maskinen er opstillet, forudsat at hovedfunktionen af den pågældende del af konstruktionen er at tilvejebringe en adgangsvej til maskinen. NOTE 2 - Hvis der ikke er nogen lokal bestemmelse eller standard, kan denne del af ISO 14122 anvendes for adgangsveje, der falder uden for denne standards anvendelsesområde Det er hensigten, at denne del af ISO 14122 skal anvendes sammen med en relevant adgangsspecifik del af ISO 14122. ISO 14122-serien gælder som helhed for både stationære og mobile maskiner, hvor faste adgangsveje er nødvendige. Den gælder ikke for eldrevne adgangsveje såsom elevatorer, rulletrapper eller andre anordninger, der specifikt er beregnet til transport af personer mellem to niveauer. Denne del af ISO 14122 gælder ikke for maskiner, der er fremstillet før datoen for udgivelsen af denne del. Vedrørende de væsentlige farer, der er omfattet af denne del af ISO 14122 henvises til pkt. 4.