303402.jpg

DS/EN ISO 14122-2:2016

Sider: 26
Sprog: Dansk og Engelsk
Udgivelsesår: 2016
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dseniso14122-2
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage
Denne del af ISO 14122 indeholder krav til ikke-eldrevne arbejdsplatforme og gangbroer, som er en del af en stationær maskine, samt ikke-eldrevne justerbare dele (fx sammenklappelige, forskydelige) og bevægelige dele af de faste adgangsveje. NOTE 1 - Faste adgangsveje er monteret på en sådan måde (fx ved hjælp af skruer, møtrikker, svejsning), at de kun kan fjernes med værktøj. Denne del af ISO 14122 fastlægger minimumkrav, som også gælder, når der er behov for de samme adgangsveje som den del af bygningen eller anlægskonstruktionen (fx arbejdsplatforme og gangbroer), hvor maskinen er opstillet, forudsat at hovedfunktionen af den pågældende del af konstruktionen er at tilvejebringe en adgangsvej til maskinen. NOTE 2 Hvis der ikke er nogen lokal bestemmelse eller standard, kan denne del af ISO 14122 anvendes for adgangsveje, der falder uden for denne standards anvendelsesområde Det er hensigten, at denne del af ISO 14122 skal anvendes sammen med ISO 14122 1 vedrørende krav til arbejdsplatforme og gangbroer. ISO 14122-serien gælder som helhed for både stationære og mobile maskiner, hvor faste adgangsveje er nødvendige. Den gælder ikke for eldrevne adgangsveje såsom elevatorer, rulletrapper eller andre anordninger, der specifikt er beregnet til transport af personer mellem to niveauer. Denne del af ISO 14122 gælder ikke for maskiner, der er fremstillet før datoen for udgivelsen af denne del