DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK)

DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK)

Sider: 35
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2019
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dshd60364-5-56
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage
Elektriske lavspændingsinstallationer Del 5-56: Valg og installation af elektrisk materiel Sikkerhedssystemer

Denne del af DS/SIK HD 60364 omfatter generelle krav til nødforsyning, valg og installation af nødforsyningsanlæg og nødforsyningskilder.
Reserveforsyningsanlæg ligger uden for denne standards anvendelsesområde. Denne del gælder ikke installationer i farlige områder (BE3), hvor kravene er at finde i DS/EN 60079-14.
I overensstemmelse med de danske installationsbestemmelser, Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 805 gælder særlige krav for varslingsanlæg:
Særlige krav til akustisk og/eller optisk anlæg til varsling af personer i tilfælde af brand. Varslingsanlæg skal forsynes fra egen gruppe. Beskyttelsesudstyr skal være anbragt i et aflåseligt skab eller i et aflåseligt felt i en tavle. Dette skab eller felt må ikke benyttes til andet formål. Ud over beskyttelsesudstyret må varslingsanlægget kun være forsynet med en betjeningsafbryder til afstilling af signalet. Hvis en enkelt lydgiver ødelægges ved brand, må det ikke medføre, at varslingsanlægget sættes helt ud af drift.