Fair proces 2. udgave

Fair proces 2. udg.

Kategorier
Forfatter: Bo Vestergaard
Sider: 236
Udgave: 2. udgave, maj 2019
Udgivelsesår: 2014
Udgiver: LEAD READ
ISBN
97887799640331
Varenummer: daf19002
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
- Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger

Fair proces: Hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste medarbejderens ejerskab til ledelsens beslutninger? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af reelt involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forsker & praktikerkonference Academy of Management . Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review.

Byg bro mellem siloerne: Bogen er baseret på mine konsulenterfaringer fra to større fair proces interventioner: 11 delprojekter på hospitaler samt 23 delprojekter på det sociale område i en stor kommune. Formålet var at skabe samarbejdsformer, der styrker tværgående sammenhæng.

Ledere og projektleder i hvert delprojekt anvendte Fair proces til forløbsstyring af udvikling, afprøvning og implementering af tværgående arbejdsgange og samarbejdsformer.

Henholdsvis 10 og 17 af delprojekterne var en succes . Dvs. at arbejdsgange og samarbejdsformer fortsatte som en integreret del af driften. I evalueringer pegede ledere og projektledere på fair proces forløbsstyring, som afgørende for deres lokale succes.

Fair proces principperne var også integrerede i de projektmodeller som programledelserne anvendte til at rekruttere og støtte delprojekterne. Det beskriver jeg i bogens tredje del.

I bogens første del fokuseres på hvorfor tværgående sammenhæng er afgørende for at kunne øge kvalitet uden at øge ressourcetrækket. To før og efter - cases viser de teoretiske pointer i praksis. Bogens anden del tager fat på hvordan chefer og ledere kan skabe opbakning til tværgående delprojekter og forløbsstyre med afsæt i principperne for fair proces.