172422.jpg

Gasreglement Afsnit B-4 incl. rett.

Sider: 149
Udgivelsesår: 1998
Udgiver: Danmarks Gasmateriel Prøvning
Varenummer: schud801
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrift for større gasfyrede anlæg, er fastsat i henhold til §§ 15, 17, 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og indgår som særligt regelsæt under Gasreglementets afsnit B. Loven er senere ændret til lov nr. 206 af 27. marts 2000 og igen ændret jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003.

Regelkomplekset i Gasreglementet består af:
-Afsnit A: Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationsforskrifter for gasinstallationer hos almindelige forbrugere.
-Afsnit B: Installationsforskrifter for særlige typer af gasinstallationer i henhold til særlig opdeling.
-Afsnit C: Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering af gasmateriel i henhold til særlig opdeling.

Nærværende installationsforskrifter for store gasfyrede anlæg gælder for gasinstallationer, som er omfattet af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, og som er opbygget af udstyr, hver med en maksimal indfyret effekt over 135 kW (øvre brændværdi) samt visse installationer under 135 kW med højere installationstryk, som ikke er omfattet af Gasreglementets afsnit A.