Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Forfattere: Camilla Ernst Andersen, Regitze Kjær Zimmerman, Kai Kanafani og Harpa Birgisdottir
Sider: 98
Udgivelsesår: 2020
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut med Polyteknisk Forlag
ISBN
9788793585225
Varenummer: sbi2020:04
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
- Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygning.

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning.
Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen.

I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA er for 60 danske bygningscases inden for bygningstyperne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning.

Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.