Konfliktmægling - en refleksiv model

Konfliktmægling - en refleksiv model

Kategorier
Forfatter: Vibeke Vindeløv
Forlag: DJØF Forlag
Sider: 562
Udgivelsesår: 2020
ISBN
9788757446074
Varenummer: dbk20003
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog, som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling behandles som en seriøs profession, der fordrer, at mægleren løbende reflekterer over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det underliggende værdigrundlag og den praktiske udøvelse. I forhold til tidligere udgaver af bogen er kapitlerne udbygget med mange relevante eksempler, og det er yderligere præciseret, hvori det refleksive består og forholdet mellem mægling og terapi. Kapitlet om internationale konflikter er meget omarbejdet, bl.a. med fokus på kønnenes rolle i disse konflikter. Bogen er herudover opdateret ift. retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

Konfliktmægling henvender sig til alle, der er interesserede i eller har behov for at lære noget om mægling.

Vibeke Vindeløv er professor, dr.jur. fra Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet og initiativtager til fakultetets masteruddannelse i konfliktmægling, der startede i 2002. Hun har såvel teoretisk som praktisk erfaring fra mægling og konfliktløsning i ind- og udland.