Nybyggeri Fagdele Brutto

Nybyggeri - Fagdele, brutto

Kategorier
Forfatter: Molio Prisdata
Udgivelsesår: 2020
Udgiver: Molio
Varenummer: 3120blå-bog-bt
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
I Nybyggeri - Fagdele finder du priser på alle de mindre dele, der i kombination med hinanden danner bygningsdelene i et byggeri. Fx dannes bygningsdelen hulmur med kombinationen af fagdelene teglformur, mineraluldsisolering og betonbagmur. I Nybyggeri - Fagdele kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er udførende eller projekterende, og du har brug for at dække kombinationer af fagdele, som ikke er blandt de hyppigst anvendte, er det den blå database, Nybyggeri - Fagdele, du har brug for.
Prisdatabase eller bog?

Nybyggeri - Fagdele udkommer både som prisdatabase (digital) og som to trykte prisbøger.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, og de trykte prisbøger indeholder enten brutto- eller nettopriser.

Brutto- og nettopriser

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste).
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Nettopriser

Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og fortjeneste (salær). Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller fortjenesten). Nettopriserne er delt op i:

  • Nettomaterialepris
  • Mandtimeforbrug
  • Arbejdsløn
  • Materielleje
  • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.914 kr./år
Anden prisdata 3.399 kr./år
Tredje prisdata 2.781 kr./år
Fjerde prisdata 2.163 kr./år
Efterfølgende prisdata 1.494 kr./år

Hvis du fx har købt 3 prisdata, koster det 10.094 kr./år. Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.030 kr./stk.