160982.jpg

Rørcenteranv. 003 - Brug af regnvand 4. udg.

Kategorier
Serie: Rørcenter-anvisning 003
Sider: 88
Udgivelsesår: 2012
Udgiver: Teknologisk Institut, Rørcentret
udgave: 4. udgave
ISBN
9788799123940
Varenummer: tirud003
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger og boliglignende byggeri har været tilladt siden 2000 på de betingelser, der er nævnt i Bygningsreglementet og Vandforsyningslovgivningen. Med en ændring af Planloven i 2007 fik kommunerne mulighed for at pålægge etablering af regnvandsanlæg i lokalplaner.

Rørcenter anvisning 003 indeholder krav til regnvandsanlæg samt retningslinier for planlægning, udførelse samt drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg. Regnvandsanlæg i Danmark skal være udført efter denne anvisning for at være lovlige.

Udgangspunktet for denne anvisning er dels tyske regler for tilsvarende anlæg tilpasset dansk lovgivning og danske forhold, dels erfaringer med udførte anlæg i Danmark de sidste 6 år og Tyskland gennem de sidste 30 år, hvor der har været stillet specifikke krav til anlæggene.

I 4. udgave er der foretaget konsekvensrettelser i kapitel 2 og kapitel 6 i relation til Bekendtgørelse nr. 1024 af 31.10.2011 "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".