376256.jpg

Rørcenteranvisning 027 - Vandinstallationer

Serie: Rørcenter-anvisning 027
Sider: 36
Udgivelsesår: 2018
Udgiver: Rørcentret, Teknologisk Institut
ISBN
9788799980260
Varenummer: tirud027
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Eksempelsamling til Bygningsreglementets afsnit 21 og 24.

Eksempelsamlingen danner et samlet overblik over hvorledes bygningsreglementets (BR18) funktionskrav kan opfyldes, samtidig med at eksempelsamlingen kan medvirke til at belyse emner, der ikke i tilstrækkeligt omfang er dækket af det eksisterende materiale.
Der eksisterer allerede et fast sæt af vejledninger, hvis opfyldelse kan godtgøre at bygningsreglementets funktionskrav overholdes. Vejledningerne dækker dog ikke komplet Bygningsreglementets krav i praksis, dels som følge af den tekniske udvikling, og dels som resultat af, at disse standarder og anvisninger er skrevet med henblik på at dække et snævert teknisk emne.

Eksempelsamlingen er udarbejdet for de dele af kravene i BR18 kapitel 21, hvor der kan være usikkerhed omkring hvordan kravene skal efterleves i forbindelse med projektering og udførelse i praksis. Eksemplerne vil bl.a. dække de områder af bygningsreglementets krav, hvor fx DS 439:2009, Norm for vandinstallationer og andre vejledninger, ikke længere giver en dækkende vejledning af disse.

Eksempelsamlingen giver en beskrivende tekst og illustrationer, der sikrer, at fabrikanter og leverandører af produkter til vandinstallationer forstår efterlevelsen af begreberne i kravene i reglementets § 418 og kapitel 24.

Målgruppen for eksempelsamlingen for kapitel 21 er primært rådgivende ingeniører og udførende VVS-virksomheder, samt fabrikanter og importører af komponenter til drikkevandsinstallationer.