82202.jpg

Tilbudsloven -offentlige kontrakter

Forfattere: Jesper Kaltoft og Claus Kaare Pedersen
Sider: 270
Udgivelsesår: 2008
Udgiver: Thomson Reuters
ISBN
9788761922717
Varenummer: gyl09002
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 3-7 hverdage
I bogen Tilbudsloven - Offentlige kontrakter får du overblik over tilbudslovens regler, som offentlige myndigheder samt private bygherrer, der modtager offentlig støtte, er forpligtet til at følge ved udbud af navnlig bygge- og anlægsarbejder.

Siden 1. udgaven af bogen udkom i 2002 er tilbudsloven blevet ændret flere gange, og der er kommet nye udbudsdirektiver for den offentlige sektor og for forsyningsvirksomheder. Det har ført til en række ændringer i de regler, der lå til grund for 1. udgaven, som denne seneste udgave opdaterer.

Blandt andet er der med den seneste ændring af tilbudsloven indført bestemmelser om pligt til konkurrenceudsættelse (annoncering) af vareindkøb og tjenesteydelseskontrakter, når værdien overstiger 500.000 kr., men er mindre end tærskelværdierne for EU-udbud. Det betyer at tilbudslovens anvendelsesområde er blevet udvidet betydeligt.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med retsområdet som udbydere, tilbudsgivere eller rådgivere.