1654.jpg

Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation. Afprø

Kategorier
Serie: SBI-Meddelelse 121
Sider: 36
Udgivelsesår: 1999
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Varenummer: sbime121
Levering: Ikke på lager. Forventet leveringstid inden for 5-12 hverdage

Meddelelsen beskriver undersøgelser af et ventilatorunderstøttet naturligt ventilationssystem. Anvendelse af systemet kan navnlig være aktuelt i forbindelse med renovering af etageboliger. Ideen er at basere ventilation i boligerne på det eksisterende naturlige ventilationssystem og at supplere med mekanisk udsugning i perioder, hvor de naturlige drivkræfter er utilstrækkelige. Systemet er installeret i en eksisterende etageejendom, og der er foretaget målinger og regist- reringer i forsøgsboliger og i referenceboliger med det oprindelige naturlige ventilationssys- tem. Undersøgelserne viser, at der generelt opnås forbedrede ventilationsforhold i forsøgs- boligerne, og at det kan være nemmere og billigere at installere et ventilationsunderstøttet naturligt ventilationssystem frem for et traditionelt mekanisk udsugningssystem. Forudsætning- en er dog, at de eksisterende aftrækskanaler kan anvendes.