326596.jpg

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. rev.

Kategorier
Redaktion: Trafik- og Byggestyrelsen
Sider: 235
Udgave: 2. reviderede udg. 2016
Udgivelsesår: 2012
Udgiver: Byggecentrum
ISBN
9788791769733
Varenummer: bcf16009
Levering: Lagervare. Forventet leveringstid inden for 1-2 hverdage
Nye brandkrav i bygningsreglementet
Pr. 1. juli 2016 er en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger overgået fra beredskabslovgivningen til byggeloven.

Den væsentligste ændring er at reguleringen fremover fremgår af bygningsreglementet og dermed bliver funktionsbaseret. Der er således ikke længere detaljerede krav til hvordan bygningerne skal brandsikres, men derimod funktionsbaserde krav om hvilket sikkerhedsniveau, der skal opnås i et byggeri.

Det betyder at 2. reviderede udgave af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri ud over mindre rettelser gennem bogen også indeholder tillægget om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

Eksempelsamlingen
Bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5 er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglementet.

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementets, kapitel 5, brandforhold f.eks. kan opfyldes. Der er også mulighed for at opfylde bestemmelserne på anden vis, blot det kan dokumenteres, at sikkerhedsniveauet i bygningsreglementet er opfyldt.

Eksempelsamlingen indeholder først en række generelle beskrivelser om brandsikring af byggeri. Herefter er der to afsnit, som omhandler særlige forhold ved småhusbyggeri og staldbygninger. Retningslinierne i disse afsnit supplerer eksemplerne i de generelle afsnit.

Eksemplerne i denne eksempelsamling omfatter traditionelle bygninger. Eksemplerne kan derfor ikke direkte overføres på mere komplekse bygninger, som f.eks. bygninger med overdækkede gårde, lager- og industribygninger i flere etager, meget høje bygninger, hvor der er mere end 45 m til gulv i øverste etage, bygninger med store åbne rum mv. Større eller mindre dele af denne type bygninger vil det ofte være nødvendigt tillige at opføre på baggrund af anden brandteknisk dokumentation. Eksempler på, hvorledes en brandteknisk dimensionering kan udføres, kan ses i Information om brandteknisk dimensionering.


Rettelse til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. rev. udgave
Det lader til at vi har haft besøg af sætternissen, da Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri er gået i trykken.
Der mangler således teksten til Tabel 5.1 samt den efterfølgende Tabel 5.2 med tekst. Her kan du finde et rettelsesblad, hvor de manglende elementer er inkluderet.
Vi beklager fejlen mange gange.

Hent rettelsesbladet her