Molio brugergrupper:aftale og kommunikation

Brugergruppe for Aftale og kommunikation

Brugergruppen for Aftale og kommunikation beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios Aftale og kommunikationsværktøjer, herunder fx:

  • IKT-specifikationer
  • Dokumenthåndtering
  • Tjekliste til kravspecifikation for FM-værktøjer
  • Fordeling af ydelser og ansvar
  • IKT-projektroller

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef. Brugergruppen involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Deltagerne skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere

  • Niels Treldal (formand), NCC
  • Simon Andreas Arnbjerg, schmidt/hammer/lassen architects
  • Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
  • Michael Schou, PLH Arkitekter
  • Produktchef: Gunnar Friborg, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her