bS_DK

buildingSMART skifter gear

Molio vil styrke det danske engagement i buildingSMART og arbejder nu målrettet frem mod en ny handlingsplan. Adm. direktør Christina Hvid sætter sig som mål at øge synlighed, forståelse og samarbejde om buildingSMART i Danmark.

buildingSMART er et internationalt samarbejde mellem 35 lande og handler i korthed om at bruge åbne digitale standarder i byggeriet. 

Molio har som dansk tovholder i samarbejdet givet håndslag på, at det danske engagement i buildingSMART skal op i fart. Derfor tager Molio nu fat på de indledende øvelser frem mod en ny handlingsplan samtidig med, at buildingSMART boostes med nye aktiviteter. 

Top-issue i alle lande

Der er bred anerkendelse af, at byggeriets digitalisering skal foregå på tværs af hele byggeriets værdikæde. Lidt mindre opmærksomhed er der på nødvendigheden af, at byggeriets digitalisering i høj grad er et internationalt spil, hvor videndeling og erfaringer må ske på tværs af nationale grænser.

– Det er meget vigtigt, at vi ikke går med skyklapper på hjemme i Danmark og laver vores helt egen digitale transformation. Digitalisering er top-issue i alle lande, og derfor skal vi ikke hver især opfinde den dybe tallerken, siger adm. direktør Christina Hvid, Molio, og fortsætter:

– Vi skal selvfølgelig være rationelle og bygge på den udvikling og de erfaringer, som man gør sig i andre dele af Europa og verden. Og i Molio vil vi gerne give virksomhederne i byggeriet viden og indsigt om BIM og Build 4.0. Samtidig kan vi øge produktiviteten ved at digitaliseringen gøres nemmere, når forskellige programmer kan tale sammen – og det hjælper buildingSMART med. 

buildingSMART boost

Det gør Molio nu noget aktivt ved. Interessen for at styrke byggebranchens digitale udvikling gennem dialog og deling af viden, best practices og erfaringer er stor, og Molio vil i de kommende år gå i spidsen for et langt større dansk engagement i buildingSMART.

– Jeg vil derfor få kalendersat en række møder, som skal afdække status og handlemuligheder. Derudover er vi nu i fuld gang med de første initiativer, og afholder buildingSMART boost i henholdsvis Middelfart og København i denne uge. Her vil vi præsenterer den nyeste viden og erfaringer med fx OpenBIM og igangværende buildingSMART-projekter, fortæller Christina Hvid og lover, at blikket også vil blive løftet til inspirerende bud på de fremtidsscenarier, der skal drive byggeriets produktivitet og værdiskabelse i de kommende år.

Tid og sted:
18. juni kl. 12.00 i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2
19. juni kl. 12.00 i BLOXHUB, Fæstningens Materialgård, Frederiksholm Kanal 30

Læs mere om buildingSMART boost her