Jørn Vibe Andreasen

Byggeriet er digitalt – men på hver sin hylde

Vi skal flytte fokus fra det it-tekniske til det tværgående samarbejde, hvis gevinsterne skal realiseres. Det mener Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter.
Kronik af Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter

Jeg hører til dem, der gerne hurtigt vil se de oplagte fordele af nye metoder og processer. Også når det handler om digitalisering af byggeriet. Der ingen tvivl om gevinsten, og der er tro på potentialet og et udtalt ønske om at fjerne barrierer for en hurtigere digitalisering.

I Molio - Byggeriets Videnscenter præsenterede vi i 2018 en analyse af den digitale transformation. Analysen viser, at der i de kommende år skal andre boller på suppen. 97 procent af de adspurgte byggefolk oplever, at der er udbytte at hente ved digitalisering, så det er ikke et spørgsmål om digitalisering eller ej. Især når de adspurgte også mener, at digitalisering øger kvaliteten og reducerer antallet af fejl. Men analysen viser også, at der er grund til at stille spørgsmål ved den måde, som vi griber digitaliseringen an på. 

Temperaturen på det digitale byggeri.

Hver del på sin hylde

Hvorfor går det fx ikke hurtigere, end det gør. Der er jo fuld gang i digitaliseringen hele vejen rundt fra materialeproducenter, rådgivere, entreprenører til bygherrer, service og drift. Der investeres og hentes digitale erfaringer på livet løs på alle hylder i byggeriet. Alligevel er vi langt fra at realisere det potentiale, som digitalisering burde udvirke.

En af forklaringerne er, at den digitale udvikling netop sker på hver sin hylde i byggeriet. I sin substans er digitalisering et vigtigt værktøj til at få samarbejdet til at glide på tværs af de involverede og således udvirke de gevinster, som vi ønsker at opnå. Derfor er udfordringen at få tænkt digitaliseringen sammen på tværs af byggeriets mange hylder.

Det indebærer en transformation af det digitale fokus, så det ikke alene handler om at erobre den digitale verden med teknik i form af data, struktur, software og værktøj, som vi kan lege med på hver vores hylde. Det handler i højere grad om at åbne op for det, vi kan kalde det sociale i form af organisering, mennesker, ledelse, kompetencer, kundebehov, kommunikation og – ikke mindst – dialog. 

Vend fokus på hovedet

I dag er det sådan, at 80 procent af det digitale fokus er rettet mod det it-tekniske, mens kun 20 procent handler om det sociale og dialogen. Det skal vendes på hovedet - og jo før des bedre.

Tværgående dialog og samarbejde er en forudsætning for at øge den digitale effekt i et byggeri, der er kendetegnet af en kæde af interessenter, som interagerer med forskellige kompetencer på forskellige tidspunkter i processen og i skiftende samarbejdsrelationer. 

Bundlinjen er dog den samme: At et byggeri skitseres, planlægges, projekteres og udføres til levering. Uanset om det er nybyggeri, renovering, privat eller offentligt. Et mønster, som naturligvis kan systematiseres, når vi prioriterer samarbejde og dialog for at indløse gevinsten ved digitalisering. 

Molio – Byggeriets Videnscenter har i dag glimrende indsigt i, hvad der sker på de forskellige hylder, og hvor trådene ikke når sammen. Det sætter vi gerne i spil. Fx ved at hjælpe med at gennemføre transformationen fra fokus på it-teknik til fokus på dialog og samarbejde. 

På den digitale front er et håndslag på at hoppe ud fra de omtalte hylder og etablere grundlaget for en tværgående, samarbejdende digital kultur i byggeriet derfor et oplagt nytårsforsæt for 2019.

Tilmeld nyhedsmail