Byggeriets digitale udvikling følger fem spor

Byggeriets digitale udvikling følger fem spor

I de kommende år vil vi se Molio - Byggeriets Videnscenter gå i clinch med byggeriets digitalisering. Alle taler om det, og snart gør store dele af byggeriet også noget ved det. Molio har med undersøgelsen Digitalt Barometer, bidraget til et indblik i en række toplederes analyse og forventninger til de omvæltninger, der kommer til at ske.

PRESSEMEDDELELSE

Molio har gennemført en række anonymiserede interviews med topledere i byggeriet med hjælp af analysebureauet Seismonaut. Heriblandt arkitekter ingeniører, bygherrer, entreprenører, producenter og forskningsinstitutioner. En blandet skare, som Molio gerne vil være med til at bringe tættere sammen. 

- Det er en af de klareste, erkendte udfordringer, at byggeriets digitalisering skal ske ved at nedbryde nogle af de barrierer, der hindrer effektivt digitalt samarbejde mellem byggeriets forskellige aktører. Hvert led i kæden til sin tid er ikke godt nok, og der skal findes veje til at arbejde sammen på tværs, siger adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Molio - Byggeriets Videnscenter, og uddyber:

- Digitalt byggeri betyder reelt, at vi bygger to gange, først digitalt og derefter i 1:1. Vi får altså bedre mulighed for at identificere eventuelle problemer gennem dialog med alle aktører i processen, inden vi for alvor går i gang med at bygge. Det er også nødvendigt, hvis vi skal opnå de store gevinster, der er ved digitalisering. 

Fem elementer vækker særlig interesse

I den undersøgelse, Molio har fået foretaget, er der særlig fem elementer, der viser sig at være inte-ressante, og heriblandt netop behovet for nye samarbejdsformer.

De fem elementer er 

  1. Drivkraften bag den digitale udvikling
  2. Betydningen af samarbejdsformer
  3. De nye strukturer som vi vil se i branchen
  4. Kravene til kompetencer
  5. Behovet for standarder og strukturer

Læs mere om Digitalt Baromenter og download den kvalitative rapport her

De store projekter skubber hele værdikæden i gang

Det er især de store aktører, som toplederne udpeger som drivkraften i den digitale udvikling. Det er også ofte de store projekter, som ruller det digitale tæppe ud, og her er byggeriets værdikæde ofte bredt repræsenteret, og derfor er vurderingen også, at hele værdikæden i byggeriet i dag er ved at blive løbet i gang. 

- Men der kan være meget store forskelle på, hvor bredt det er forankret i de enkelte led af værdikæden. Og der er fortsat stor forskel på, hvordan de store forankrer det digitale arbejde i deres egen organisation, påpeger Jørn Vibe Andreasen.

Brancheglidning er både en mulighed og en risiko 

Et andet og for mange ganske interessant element i undersøgelsen handler om de nye strukturer og kompetencer. Toplederne vurderer, at der vil ske betydelige skred i kompetencer, der kan føre til brancheglidning. Det nævnes således, at det kan være et selvstændigt mål for dele af branchen at sikre en bredere og mere tung opgaveportefølje ved at samle flere kompetencer under samme tag. 

- Det kan være naturligt at tænke i de baner, når vi står i en situation, hvor fx opgaverne på ethvert tidspunkt i processen fordeles efter, hvem der kan skabe værdi. Det stiller store krav til åbenhed og til tillid mellem aktørerne. Og her er konsolidering og brancheglidning en mulighed for nogle og en risiko for andre, siger Jørn Vibe Andreasen.

Lederkonference inden sommerferien  

Molio vil senere på foråret præsentere en kvantitativ undersøgelse, der tager temperaturen på den digitale omstilling i de enkelte brancher. Her ser Molio på omstillingsparathed i såvel brancher som i de enkelte medarbejdergrupper. Og Molio runder analysearbejdet af ved en lederkonference den 19. juni.  

- Her håber vi på at kunne sende byggeriet på velfortjent ferie. Og mon ikke mange finder tid i ferien til at gennemtænke, hvordan vi undgår at tabe momentum i kampen for at få byggeriets digitalisering på skinner så hurtigt som muligt, slutter Jørn Vibe Andreasen.

Se alle kurser og seminarer om digitale arbejdsmetoder

Læs alle pressemeddelelser her

For mere information kontakt:
Rikke Hyldig, Kommunikationskonsultent, Tlf.: 44 89 06 63, rc@molio.dk

Tilmeld nyhedsmail