Bygherrekompetencer imødekommer øgede behov for kompetenceudvikling

Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling

Det siger bygningschef Peter Munk fra AaK Bygninger, der deltog på uddannelsen for en del år siden, og er nu blevet en anerkendt byg- og driftsherre, som sidder med i Bygherreforeningens bestyrelse – og som Molio er så heldige at have med som underviser på uddannelsen.

Hvorfor er der brug for en uddannelse som Bygherrekompetencer?

– Den kommunale bygherre skal være stadigt mere aktiv gennem byggeriets processer for at fremme værdiskabelsen. Han skal inddrages tidligere i den interne proces i kommunen og så skal han vælge sine rådgivere med større omhu – og gerne i længerevarende partnerskaber.

– Foruden bygherrens basiskompetencer inden for projektledelse, økonomistyring, kontraktstyring, entreprise- og udbudsret mv. kaldes der i højere og højere grad på ”nye” kompetencer inden for fx IKT, forhandling, kommunikation, konflikthåndtering, procesledelse mv. Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling.

– Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne. Foruden en veldisponeret "værktøjskasse", har jeg, da jeg deltog på uddannelsen, fået værdifulde netværksrelationer, som jeg også har gavn af efter uddannelsen.

Du er nu underviser også på uddannelsen – hvad forventer du, at deltagerne konkret får med sig hjem efter dit oplæg?

– Det er vigtigt at deltagerne kommer hjem med en bred forståelse for hele byggeriets værdikæde og særligt hvilken aktiv rolle og ansvar bygherren og dennes repræsentanter har for at vi lykkedes med bedre byggeri til aftalt kvalitet, tid og økonomi.

– Den store opgave kommer først efter endt uddannelse når ny viden skal omsættes til værdiskabende praksis hjemme i egen organisation, og det bør deltagerne havde for øje.

Læs mere om Bygherrekompetencer her

Peter Munk

Bygningschef Peter Munk fra AaK Bygninger.