ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89

Fokus på ændringerne i den nye ABR og hvad de betyder i praksis
ABR18_hvad_er_nyt


Du får en grundig indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen + en gennemgang af relevant retspraksis/cases + mulighed foraktiv dialog med både jurist og tekniker.
 

Indhold og formål

ABR 18 afløser ABR 89 - og på kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18. Hele strukturen er ændret, der er væsentlig ændring af tidligere bestemmelser og tilføjet nye væsentlige bestemmelser i forhold til ABR 89. 

Du får:
- Baggrunden for ændringerne
- Gennemgang af ABR 18's nye struktur
- Overblik over ændringerne og deres konsekvenser

NB! Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i ABR 18 ift. ABR 89 - så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede ABR 18.
Det gør du til gengæld på kurset ABR 18 og Rådgiveraftalen i praksis.

Udbytte

Du får øget forståelse af de nye juridiske regler, der anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere - eller en entreprenør og dennes rådgivere.

Du får solid viden om alt det nye i ABR 18 ift. ABR 89.

Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Underviser
Steen Hellmann
Steen Hellmann
Partner, advokat
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Program

Der vil ikke være detaljeret program for dagen. 
Vi ønsker mulighed for at fordybe os i emner, som deltagerne på dagen ønsker det. 

Hovedtidspunkterne er:

Kl. 08.30: Registrering og kaffe/te
Kl. 09.00 - 12.30: Undervisning

Der bliver indlagt pauser undervejs.
 

Baggrund

Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her.

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

ABR
ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. 
ABR 18 regulerer således forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave. 

F.R.I og Danske Arks Ydelsesbeskrivelser, forudsætter at der er indgået en aftale efter ABR 18 og supplerer dermed ABR 18. Ydelsesbeskrivelserne definerer entydigt de ydelser som er indeholdt i god rådgivning. De er præcist beskrevet og udmærker sig ved også at definere klientens ydelser i de givne faser.
 

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:30
ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89

Der vil ikke være detaljeret program for dagen.

Vi ønsker mulighed for at fordybe os i emner, som deltagerne på dagen ønsker det.

Der bliver indlagt pauser undervejs.

v/ Steen Hellmann

12:30
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms2.950,00 kr.
Inkl. moms3.687,50 kr.