buildingSMART boost

buildingSMART_generel_info
Fotokredit
buildingSMART International


Tema: Det tegningsløse projekt. På arrangementet udforskes muligheder, risici og erfaringer i forbindelse med øget brug af digitale modeller.

Med det nuværende digitale niveau i byggebranchen, nærmer vi os et punkt hvor vi har mulighed for at basere produktionen på komplette digitale modeller, frem for 2-dimensionelle tegninger som traditionelt set har udgjort kontrakt- og arbejdsgrundlaget i byggeriet.

Til dette buildingSMART boost-arrangement udforsker vi muligheder, risici og erfaringer i forbindelse med øget brug af digitale modeller, og kigger på de muligheder som integration af datamodel og robotstyring medfører nu og i fremtiden.
 

Indhold

Få mest ud af buildingSMART-værktøjer
Du får en praksisorienteret opdatering på, og indblik i, hvordan du bedst muligt udnytter buildingSMART-værktøjer og -standarder i dine projekter.

Du får nyeste viden om OpenBIM og udveksling af data via IFC, BCF, IDM m.v. gennem eksempler, cases og dialog, så du kommer hjem med brugbar viden om hvordan du kan kvalificere og effektivisere dine digitale projekter.

Du får nyt om igangværende aktiviteter inden for buildingSMART - og emner relateret hertil, og du får lejlighed til at drøfte BIM-anvendelse med eksperter inden for området.

Til buildingSMART boost arrangementerne vil vi også løfte blikket, og give bud på fremtidsscenarier for digital udvikling af byggebranchen, med henblik på større produktivitets- og værdiskabelse med digitale værktøjer

Formål

buildingSMART Boost er et nyt tiltag fra Molio der repræsenterer buildingSMART i Danmark. Arrangementerne har til formål at styrke byggebranchens digitale udvikling gennem dialog, erfaringsudveksling og videndeling, og her igennem øge produktivitets- og værdiskabelse. Arrangementerne afholdes både i Øst- og Vestdanmark.

Arrangementerne giver dig nyeste viden og erfaringer om IFC, BCF, IDM, OpenBIM etc. - og du får overblik over igangværende buildingSMART-projekter, og hvordan de kan hjælpe dig. buildingSMART boost giver dig også overblik over de næste udviklingszoner indenfor BIM og Build 4.0

Udbytte

Til arrangementet får du viden om

  • buildingSMART-værktøjer og -standarder
  • OpenBIM og udveksling af data via IFC, BCF, IDM etc
  • Igangværende aktiviteter inden for buildingSMART, lokalt og globalt
  • Dine branchekollegers erfaringer med BIM og andre digitale processer
  • Best-practice cases og hands-on demonstration af BIM-værktøjer
  • Næste udviklingszone for BIM, og mulige veje dertil

Målet for buildingSMART Boost er at holde dig fuldt opdateret med nyeste udviklinger og værktøjer inden for BIM- og buildingSMART-samfundet, samt at præsentere praksiseksempler på anvendelse som giver dig omsættelig viden med hjem. Ydermere er målet, gennem diskussion og dialog, at skabe forståelse og udvikling der udvikler, optimerer og kvalificerer anvendelse af digitale værktøjer og processer i byggeriet.

Målgruppe
  • Dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele der er med åbne formater og hvad man kan få ud af det både fagligt og økonomisk.
  • Dig der har interesse for og viden om buildingSMART - samt åbent, internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM og gerne vil se nyheder, eksempler og blive inspireret.
Program

Læs programmet her

Ret til ændringer forbeholdes

Leder og moderator
Morten Graven Bilde
Morten Graven Bilde
Associeret Partner, BIM specialist
JUUL | FROST Arkitekter
Indlægsholdere
Morten Alsdorf
Morten Alsdorf
Head of VDC
NCC Building
Håkon Reisvang
Håkon Reisvang
Industry 4.0 consultant
i4 Technology
Magnus Dahl Larsen
Magnus Dahl Larsen
Business consultant
Dalux/TwinBIM
Søren Spile
Søren Spile
Udviklingschef
Molio
Undervisningsform

Til buildingSMART boost arrangementerne bliver du præsenteret for en række faglige indlæg og bruger-til-bruger indlæg samt debatoplæg og dialoger.

Baggrund

buildingSMART er et åbent og neutralt internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling).
buildingSMART er et internationalt samarbejde mellem 35 lande, og har kørt siden 2005.

buildingSMART afholder non-profit arrangementer for at sikre videndeling på tværs af branchen.

Vigtige informationer

Praktiske oplysninger

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.