Byboligens Plusrum: Tagboliger og tagterrasser

tagterrasse


På dette kursus giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi kommer omkring hele ombygningsprojektet, fra myndighedsdialog til færdiggørelse og du får indsigt i lovgivning, finansiering, projektering, logistik og byggeteknik.

Kurset giver dig værktøjer og viden til at projektere tagboliger og tagterrasser, på en måde så du kommer godt i gang, og får belyst relevante alternativer og valgt de rigtige løsninger, og tilrettelagt en rationel proces gennem de forskellige projektfaser. Hvis du allerede har erfaring med projektering af tagboliger, kan du på kurset få gode input til dine projekter, og mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne.
 

Indhold og formål

På kurset lærer du at håndtere processer i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af tagboliger og tagterrasser i uudnyttede tagrum. Samtidig får du eksempler på god praksis ved ombygninger. Nedenfor giver vi dig et hurtigt overblik over kursets hovedpunkter:

  • Datidens byggeskik.
  • Muligheder med nutidens byggeteknik - gode eksempler fra virkeligheden.
  • Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR15.
  • Finansiering af tagboliger.
  • Projektering af konstruktioner for tagboliger og tagterasser.
  Udbytte

  På kurset får du bl.a. viden om: 

  • Projektets processer fra start til slut.
  • Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer.
  • Udseende og æstetiske retningslinjer.
  • Typiske mangler og skader, og hvordan de undgås.
  • Statik og bygningskonstruktion i en tagkonstruktion.
  • Brandsikring og eksempler på løsninger.
  • Lydkrav og typiske udfordringer med disse.

  Efter kurset har du lært at:

  • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
  • Udnytte mulighederne maksimalt indenfor lovgivningens rammer.
  • Skabe værdifulde uderum for beboere.
  • Få overblik over processen.
  • Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.
  Undervisningsform

  Undervisningen består af teoretiske og faglige indlæg, kombineret med gode eksempler fra praksis, samt diskussion og debat mellem deltagerne.

  Målgruppe og forudsætninger

  Kurset er for dig, som er involveret i store og små projekter, fx renoveringsopgaver i den gamle boligmasse, og som vil have god viden både gennem undervisning med erfaring, og gennem faglig dialog og erfaringsudveksling.

  Kurset er målrettet rådgivende arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, driftsansvarlige i ejendomme, materialeleverandører, byggesagsbehandlere samt alle andre, der ønsker indsigt i hvordan man kan skabe plusrum i byboligen.

  Undervisere
  Leif Rønby Pedersen
  Leif Rønby Pedersen
  Arkitekt MAA og civilingeniør
  rönby.dk
  Arne Kiilerich
  Arne Kiilerich
  Rådgivende ingeniør
  AKI Rådgivning ApS
  Morten Juul Heding Andersen
  Morten Juul Heding Andersen
  Projektchef og advokat
  Advokaterne Arup & Hvidt
  Poul Nielsen
  Poul Nielsen
  Arkitekt MAA og medindehaver
  3RKØBENHAVN
  Peter Falk
  Peter Falk
  Adjunkt
  KEA BYG
  Louise Rasmussen
  Louise Rasmussen
  Arkitekt MAA
  Krydsrum Arkitekter
  Baggrund

  Der er et stort ønske om at udnytte det potentiale for tagboliger, som findes i den eksisterende bygningsmasse. Der er desuden en meget stor interesse for at indrette tagterrasser hørende til allerede eksisterende lejligheder eller opgange. Alt dette gør, at der er stor efterspørgsel på viden omkring korrekt udførelse af ændringer i tagkonstruktioner.

  Taget er husets femte facade og der vil derfor ofte blive stillet krav fra myndighedernes side til udførelsen af de ændringer og nye konstruktioner, som man ønsker at foretage. Der er desuden krav i henhold til BR18, der skal være opfyldt, førend en byggetilladelse kan udstedes.

  Det kræver specialviden at kunne udføre de konstruktive ændringer i tagkonstruktionen korrekt. Med den korrekte projektering og udførelse sikres det, at den eksisterende tagkonstruktions bæreevne og stabilitet bevares ved ombygningen. Samtidig skabes en betydelig funktionel og økonomisk merværdi for bygningens beboere eller ejer.

  Vores kursister siger
  • "Det var godt både at få en teknisk, funktionel, økonomisk og æstetisk smagsprøve på tagboliger og tagterrasser."
  • "Godt med forskellige vinkler på samme overordnede emne."
  • "Jeg synes det var nogle interessante emner, der blev berørt på kurset og synes også oplæggene var gode hele vejen rundt."
  08.30 - 09.00
  Registrering og morgenmad
  09.00 - 09.45
  Byggeskik, arketyper og de gode eksempler v/ Leif Rønby
  09.45 - 10.30
  Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR15 v/ Poul Nielsen
  10.30 - 10.45
  Kaffepause
  10.45 - 11.30
  Finansiering af tagboliger og fælles tagterrasser v/ Morten Andersen
  11.30 - 12.00
  Projektets styring og logistik v/ Peter Falk
  12.00 - 13.00
  Frokost
  13.00 - 13.30
  Projektet fra A-Å v/ Leif Rønby
  13.30 - 14.15
  Arkitektprojektering v/ Louise Rasmussen
  14.15 - 15.00
  Energidesign og installationer v/ Arne Kiileric
  15.00 - 15.30
  Pause med kaffe, kage og netværk
  15.30 - 16.15
  Konstruktioner og byggeteknik v/ Arne Kiilerich
  16.15 - 16.30
  Opsamling på dagens indlæg v/ Leif Rønby
  16.30
  Kurset slutter - tak for i dag
  Vigtige informationer

  Rabat
  Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

  Kursusbevis
  Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

  Vigtig information om materialer
  Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

  Yderligere information
  Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

  Dag 1
  08:30 - 09:00
  Registrering - og morgenmad
  09:00 - 09:45
  Byggeskik, arketyper og de gode eksempler
  v/ Leif Rønby Pedersen
  09:45 - 10:30
  Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR18
  v/ Poul Nielsen
  10:30 - 10:45
  Pause
  10:45 - 11:30
  Finansiering af tagboliger og fælles tagterrasser
  v/ Morten Juul Heding Andersen
  11:30 - 12:00
  Projektets styring og logistik
  v/ Peter Falk
  12:00 - 13:00
  Frokost
  13:00 - 13:30
  Projektet fra A-Å
  v/ Leif Rønby Pedersen
  13:30 - 14:15
  Arkitektprojektering
  v/ Anne Louise Rasmussen
  14:15 - 15:00
  Energidesign og installationer
  v/ Arne Kiileric
  15:00 - 15:30
  Pause med kage
  15:30 - 16:15
  Konstruktioner og byggeteknik
  v/ Arne Kiileric
  16:15 - 16:30
  Opsamling på dagens indlæg
  v/ Leif Rønby Pedersen
  16:30
  Kurset slutter - tak for i dag

  Molio forbeholder sig ret til ændringer.

  Få pladser tilbage!Overtegnet!
  Tid og sted
  Pris
  Ekskl. moms4.500,00 kr.
  Inkl. moms5.625,00 kr.