Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 og ABT 18

Brug to effektive dage med Entrepriseret
Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18


Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Og du får det i en helt opdateret version iht. det nye AB-system - og endog leveret af en af forfatterne af reglerne.
 

Indhold og formål

På kurset gennemgår vi bl.a.:

Entrepriseret - AB 18 og ABT 18, herunder:

 • Udbud og tilbud
 • Forsikring
 • Uforudsete forhold
 • Tidsfristforlængelse
 • Erstatning/dagbod/ godtgørelse
 • 1- og 5-års eftersyn
 • Arbejdets standsning
 • Syn og skøn
 • Sagkyndig beslutning
 • ...og meget andet.

 

 • Vinterbekendtgørelsen

 

 • Tilbudsindhentningsloven for offentligt byggeri

 

Bemærk
Som en del af kursusmaterialet får du i øvrigt udleveret den populære 
"AB 18 for praktikere".

Bemærk også, at kurset er over to dage og med overnatning - som naturligvis er med i prisen.

NB: Hvis du udelukkende ønsker at høre om, hvad der er nyt i AB 18 ift. AB 92, så har vi et kursus herom med titlen
AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92?

Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Dag 1
09.00 - 09.30
Registrering - kaffe og te
09.30 - 20.30
Indledning og undervisning.
>>
Emner der gennemgås på dagen
Emne
Aftaleindgåelse: - Aftaleindgåelse
Emne
AB 18 og ABT 18
Emne
A. Aftalegrundlaget: - Udbud - Tilbud
Emne
B. Sikkerhedsstillelser og forsikring: - Arbejdsgarantier - Bygherresikkerhedsstillelse - Forsikring
Emne
C. Entreprisens udførelse - Risiko - Ændringer - Uforudsete forhold - Tilsyn - Byggemøder
Emne
D. Betalinger: - Acontobetaling - Betalingsplan - Forudbetaling for materialer - Indexregulering - Slutopgørelser - Forrentning - Uenighed om betaling - Standsning
Emne
E. Tidsfristforlængelser/forsinkelse: - Tidsfristforlængelse - Erstatning/dagbod/godtgørelse
Emne
F. Arbejdets aflevering
Emne
G. Mangler: - Mangelbegrebet - Mangelsbeføjelser - Følgeskader - Ophør
Emne
H. 1- og 5-års eftersyn
Emne
I. Ophævelser
Emne
J. Tvister: - Syn og skøn - Voldgift
Dag 2
08.30 - 15.45
Undervisning
Emner der gennemgås
- fortsat fra dag 1
15.45 - 16.00
Evaluering og afslutning
16.00
Kursus slut
Underviser
Henrik Fausing
Henrik Fausing
Projektdirektør, cand.jur., Ingeniør
Dansk Byggeri
Vores kursister siger
 • "God, dygtig og engageret underviser, som formåede at holde interessen fanget trods lange dage og til tider tungt stof."
 • "Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser."
 • "Byggeriets hverdagsjura er i sig selv et forholdsvist tungt tema - derfor var det en forbilledlig formidling af emnet af en meget vidende og erfaren underviser. Der blev slået knude på mange forskellige ender."
 • "Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgiftsafgørelser var eminent og virkelig godt struktureret."
 • "Dejligt med de mange eksempler på den praktiske anvendelse af lovgivningen og super godt med en meget engageret foredragsholder."
 • "Meget kompetent underviser, med mange gode og relevante sager at drage parallel til.
 • "Fantastisk at få info om AB18 reglerne fra en af dem som har været med til at skrive / revidere det splinternye regelsæt. kombineret med anedoter og domme fra det virkelige liv."
Baggrund

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her.

AB-udvalget har anbefalet, at de nye standardvilkår har skullet anvendes fra den 1. januar 2019.

Vigtige informationer

OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning og middag.

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms9.900,00 kr.
Inkl. moms12.375,00 kr.