Byggeteknik for arkitekter

Få de arkitektoniske virkemidler på plads
Byggeteknik for arkitekter

Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.

Uddannelsen henvender sig til arkitekter, som ønsker et indblik i, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Sammen med andre arkitekter nørder vi byggeteknik med henblik på en større forståelse af teknikken som inspirationskilde til en gennemarbejdet arkitektur.

Særpris for medlemmer af Arkitektforeningen:
Kr. 19.500 ekskl. moms, læs mere under 'Vigtige informationer'
 

Indhold og formål

Tematisk arbejder uddannelsen med såvel den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, som de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der på alle moduler udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Under overskriften "Bygningen baglæns" gennemgås projekter af arkitekterne bag, og vi regner baglæns på hvorfor projektet ser ud som det gør.

• Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav? 
• Hvordan vises vandet væk? 
• Hvordan holdes kulden ude?
• Hvordan sikres mod brand? 
• Hvordan skiftes de enorme luftmængder? 
- og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Udbytte

Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til arkitekter der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning. Kurset henvender sig til alle arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik.

Opbygning

Uddannelsen er bygget op over tre temamoduler af to dage hver. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne, eksempler og øvelser der relaterer direkte til undervisningen. 

Modul 1, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 09.30
Introduktion til kursets opbygning, undervisere og kursister
09.30 - 12.00
De overordnede rammer, lovgivning og teknisk fælleseje - Begrebet bygningsdele, bygningens vigtigste bygningsdele - Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Byggeriets materialer og konstruktioner, -småhuset fra fundament til tag
14.30 - 14.45
Pause med kage
14.45 - 15.45
Funktionskrav til klimaskærmens forskellige lag
15.45 - 16.00
Opsamling på dagens program og afrunding
Modul 1, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Væsentlige materialeegenskaber - Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Kim Dalgaard fra Vandkunsten præsenterer boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke
14.30 - 14.45
Pause med kage
14.45 - 15.45
Opsamling på modulet. Mere viden; litteratur og anvisninger
15.45 - 16.00
Afrunding og evaluering af modul 1
16.00
Modul 1 slutter - tak for denne gang
Modul 2, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Termisk isolering - H2O Bygningsfysik - Bygningsanatomi - klimaskærmen
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Lennart Deramat, Mangor og Nagel og Ditte Rode, Christensen & Co. Arkitekter præsenterer Sundbyøster Skole
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 15.45
Knudepunkter i klimaskærmen
15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og morgendagens program
Modul 2, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Curtain Walls - Bygningsanatomi – internt adskillende bygningsdele - Komplekse Knudepunkter
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Knudepunktsproces
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 15.45
Opbygning af knudepunkter, fortsat - Opsamling på knudepunkter
15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og evaluering af modul 2
Modul 3, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Byggesystemer - principper og materialer
09.00 - 12.00
Installationer - lodrette og vandrette føringsveje
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Lundgård og Tranberg præsenterer Kalvebod Fælled Skole v/ Anita Lindholm Krak
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 15.45
Facadesnittet - om koblingen mellem byggesystem, føringsveje og facadeudtryk
15.45 - 16.00
Opsamling, afrunding og morgendagens program
Modul 3, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Komplekse normalkonstruktioner, tag - det flade tag - komplekse facader
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.00
Typiske fejl og svigt i byggeriet v/ Jens Dons, Byggeskadefonden
14.00 - 14.30
Pause med kage
14.30 - 15.45
Komplekse knudepunkter
15.45 - 16.00
Opsamling og afrunding. Evaluering af modul 3 og af kurset som helhed
Undervisere
Mette Rydahl Anker
Mette Rydahl Anker
Lektor og arkitekt MAA
Københavns Erhvervsakademi
Anne Helene Hornhaver
Anne Helene Hornhaver
lektor
Københavns Erhvervs Akademi
Magnus Sølvhøj Kuhn
Magnus Sølvhøj Kuhn
Arkitekt
Lendager Group
Martin Carlsen Dam
Martin Carlsen Dam
Adjunkt
Københavns Erhvervsakademi
Gæsteundervisere
Kim Dalgaard
Kim Dalgaard
Arkitekt
Mangor & Nagel
Lennart Deramat
Lennart Deramat
Bygningskonstruktør
Primus Arkitekter
Ditte Rode
Ditte Rode
Arkitekt
Christensen & Co Arkitekter
Anita Lindholm Krak
Anita Lindholm Krak
Arkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Vores kursister siger
  • "Lærerigt og positive, dygtige formidlere. Jeg glæder mig til de næste moduler!"
  • "Inspirerende, lærerigt, teknisk godt niveau, godt med cases"
  • "Mette og Anne Helene er dygtige undervisere. De ved hvilken information vi har
    brug for. Der er en god balance mellem oplæg og relevante øvelser. Øvelserne er
    med til at få den nye viden sat fast."

     
Vigtige informationer

Arkitektforeningen, Molio - Byggeriets Videnscenter og Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Uddannelsen udbydes hos Akademisk Arkitektforening i København i efteråret 2019 på følgende datoer:
Modul 1:   1. og 2. oktober 2019
Modul 2:   21. og 22. oktober 2019
Modul 3:   12. og 13. november 2019
Læs mere her

Uddannelsen afholdes hos Molio i foråret 2020 på følgende datoer:
Modul 1:   9. og 10. marts
Modul 2:   30. og 31. marts
Modul 3:   22. og 23. april

Rabat
19.500 kr. ekskl. moms for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
23.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af Akademisk Arkitektforening 
Priserne er gældende for kurser udbudt i 2020

Middag og overnatning
I forbindelse med uddannelsen i Middelfart tilbyder Molio Kurser middag og overnatning til en særpris på kr. 860,- (ekskl. moms). Prisen inkluderer 2 retters middag i HUSETs restaurant, 1 glas vin og 1 overnatning i enkeltværelse. 
NB! Bestilles hos Molio Kurser ved tilmelding.

Materialer
På kurset udleveres SBi-anvisningen 267 vedr. Småhuse - klimaskærmen. Resten af materialet forefindes kun digitalt, se nedenfor.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio, Akademisk Arkitektforening og Københavns Erhvervsakademi forbeholder sig ret til ændringer.