Facilities Management - Innovation og performance

Lær at arbejde strategisk og innovativt med FM
Facilities Managment - Innovation og performance

Gennem metoder og procesmodeller lærer du at arbejde med Facilities Management på en strategisk og innovativ måde, og du får konkrete metoder til og indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning. Du lærer desuden at udnytte fordelene ved at arbejde med Space management som ramme om den moderne arbejdsplads.
 

Indhold og formål

Kurset giver en grundig indføring i at anvende værktøjer inden for strategi, innovation, benchmarking og Space management, som er grundlæggende discipliner du skal kunne mestre, for at sikre dig en optimal FM-organisation.

Kurset giver desuden indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning, og du bliver præsenteret for metoder og værktøjer til at arbejde med disciplinerne på både praktisk, taktisk og strategisk niveau.

På kurset lærer du at 

 • Lægge en strategi og mål for ejendomsporteføljen og driften heraf
 • Udarbejde en interessentanalyse, der kan formulere virksomhedens ejendomsstrategi
 • Benytte værktøjer til strategier for driftsløsninger, herunder forskellige modeller for samarbejde med eksterne leverandører
 • Udnytte værktøjer og ser eksempler på kommunikation med topledelsen, så analyser og planer kan forstås
 • Benytte benchmarking-metoden som et ledelsesværktøj, der kan skabe commitment og nødvendige forandringer
 • Bruge det effektfulde Benchmarkingværktøj, til at måle effektiviteten af din virksomheds Facilities management-ydelser og identificere områder, der kan optimeres, og ser eksempler på brug af benchmarking
 • Benytte Space management som værktøjet der sikrer, at kernevirksomhedens arealer udnyttes og udformes, så de understøtter- og ikke modvirker - kernevirksomhedens aktiviteter
 • Arbejde med data og visualisering, der sammen danner beslutningsgrundlag på virksomhedens formulerede strategiske mål eller bidrager til at danne mål og visioner
 • Arbejde med at formulere værdigrundlaget for jeres arbejdsplads og efterfølgende analysere, hvor de organisatoriske drivkræfter og kulturbærere er synlige, og hvor de er skjulte
 • At håndtere ændringer på arbejdspladsen der altid er en forandring, der skal håndteres både på ledelsesniveau og på brugerniveau. 
Udbytte

Efter kurset har du fået

 • Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
 • Indsigt i, hvordan benchmarking, brugt på den rigtige måde, er et stærkt ledelsesværktøj
 • Værktøjer til effektiv kommunikation med ledelsen
 • Metoder og værktøjer til at arbejde med Space management på praktisk, taktisk og strategisk niveau
 • Indblik i hvordan den rette indretning kan understøtte din virksomheds strategi
 • Indsigt i kompleksiteten ved at disponere rum og rammer
 • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er målrettet alle, der har berøring med Facilitets Management. Du kan være ansat i en FM-organisation, være administrator eller du kan beskæftige dig med rådgivning af FM-organisationer.

Kurset er for ledere, projektledere eller facility managers, der arbejder med drift- og vedligeholdelsesopgaver på et strategisk og taktisk niveau og ønsker redskaber til systematisk at optimere og dokumentere effektivitet.

Program

Se programmet her

Ret til ændringer forbeholdes

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser og lægger op til aktiv inddragelse af deltagerne.

Undervisere
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
FM Rådgivning
Lene Becker
Lene Becker
Space Commander / Direktør
Laika Rumdesign
Birgitte Dyrvig Carlsson
Birgitte Dyrvig Carlsson
Ejer
DyrvigConsult ApS
Claes Brylle Hallqvist
Claes Brylle Hallqvist
Lucanus
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er med overnatning.

Certificeret Facility Manager
Modulet indgår på uddannelsen Certificeret Facility Manager,  men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
Dag 2

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms10.900,00 kr.
Inkl. moms13.625,00 kr.
Se kursussted