Fugt i bygninger

Fugt i bygninger


Kurset giver dig indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc.

Indhold og formål

Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelproblemer.

Du vil herunder blive orienteret om undersøgelsesmetoder og måleudstyr, om hvordan problemer kan forebygges og om hvordan skader kan afhjælpes. 

Udbytte

Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

Undervisere
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Vores kursister siger
 • "Trods mange års erfaring med skimmelsvamp og bygninger, fik jeg bygget ovenpå min egen viden og erfaring, således at vi kan rådgive vore kunder endnu bedre. Der er generelt en god faglig tyngde i Molios kurser".
   
 • "I var begge meget inspirerende og dejlige fagkompetente personer, fremlagde tingene i en rolig og munter tone. TAK for et godt kursus."
   
 • "Meget kompetente undervisere. Der bliver givet brugbare svar støttet af gode argumenter til alle spørgsmål."
   
 • "Godt med nogle konkrete problemstillinger, som underviserne selv har været involveret i."

 

 • "Begge foredragsholdere var helt fantastiske, rigtig godt gået!!"

 

 • "Dejligt med super kompetente undervisere, der virkelig har erfaring, stor ros til dem."
Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til byggeteknikere, arkitekter og ingeniører med flere, som skal tage stilling til fugttekniske problemer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurdering.

Dag 1
08.45 - 09.15
Ankomst og kaffe/te
09.15 - 09.45
Velkomst, formulering af egne ønsker til kursusindhold og fugtquiz
09.45 - 10.15
Grundlæggende begreber, fugt i luft v/ Erik Brandt
10.15 - 10.40
Gruppeopgave 1 (anvendelse af fugtdiagram)
10.40 - 10.55
Pause med kaffe/te
10.55 - 11.10
Opgavegennemgang
11.10 - 11.40
Fugt i byggematerialer v/ Erik Brandt
11.40 - 12.10
Dampspærre og fugtspærre v/ Erik Brandt
12.10 - 13.10
Frokost
13.10 - 14.00
Beregning af fugt- og temperaturforhold inkl. MATCH v/ Tommy Bunch-Nielsen
14.00 - 14.45
Fugt i gulve v/ Erik Brandt
14.45 - 15.10
Pause med kaffe/te
15.10 - 15.50
Måleinstrumenter og metoder v/ Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen
15.50 - 16.35
Fugt og krybekældre v/ Tommy Bunch-Nielsen
16.35 - 16.45
Pause
16.45 - 17.30
Ældre kældre v/ Erik Brandt
17.30 - 18.00
Gruppeopgave 2
18.00 - 18.15
Gennemgang af gruppeopgave
18.15 - 20.00
Middag
20.00
Fremlæggelse og diskussion af egne fugtproblemer
Dag 2
08.30 - 09.15
Skimmelsvampe - hvad er det? Vækstbetingelser, indflydelse på helbredet? Undersøgelsesmetoder v/ Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen
09.15 - 10.30
Skimmelsvampe - fortsat Erfaringer fra praktiske undersøgelser. Udbedring. Forebyggelse v/ Tommy Bunch-Nielsen/Erik Brandt
10.30 - 10.50
Pause med kaffe/te
10.50 - 12.00
Tagkonstruktioner (generelt) v/ Tommy Bunch-Nielsen
12.00 -13.00
Frokost
13.00 - 13.45
Skråtage (undertage) v/ Tommy Bunch-Nielsen/Erik Brandt
13.45 - 14.55
Vådrum lette og tunge v/ Erik Brandt
14.55 - 15.00
Pause med kaffe og te
15.00 - 15.30
Facader, fuger, vinduer v/ Erik Brandt/Tommy Bunch-Nielsen
15.30
Afslutning - tak for i dag
Baggrund

Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer og give anledning til vækst af skimmelsvampe. Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner m.v.

Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.