Guide til lavenergiboliger

Guide til lavenergiboliger

 

Lær at designe og projektere dit lavenergibyggeri optimalt efter de nye, skærpede energikrav, så det også fungerer i virkeligheden.

På kurset får du indsigt i de bedste og mest funktionelle energiløsninger, så det nye lavenergihus bliver så omkostningseffektivt som muligt. Ved anvendelse af beregningsprogrammer demonstrerer vi, hvordan forskellige løsninger påvirker energiforbruget, og hvordan du bedst opfylder kravene for energirammen.

 

Indhold og formål

Kurset er udformet som en praktisk projekterings guide til lavenergibyggeri i energiklasse 2018/2020 og har især fokus på hvordan man på en god og fornuftig måde opfylder de nyeste krav i BR18, uden at byggeriet kommer til at koste mere end nødvendigt. Kurset handler grundlæggende om hvordan man på en god måde får skruet et lavenergihus sammen som fungerer, både i energiberegningen og i virkeligheden, når bygningen tages i brug.

Nye lavenergihuse i klasse 2018 og 2020, stiller krav til bedre isolering, bedre styr på indeklimaet og også varmeanlæggene skal designes anderledes når varmetabet formindskes. På kurset vil vi komme omkring de vigtigste parametre, så du bliver godt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger og du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Typiske isoleringstykkelser, og nye pladsbesparende løsninger
 • Kompakt design som minimerer energiforbruget
 • Betydningen af vinduesarealer og orientering
 • De nye krav til sommerkomfort i de varmeste rum i huset
 • Varmefordelingsanlæg med radiatorer, let og tung gulvvarme
 • Typiske fejl ved projektering af varmeanlægget
 • Ventilation med varmegenvinding, (central og decentral)
 • Valg af varmekilde, fjernvarme eller varmepumpe
 • Solceller, typiske anlæg og hvordan det påvirker beregningen.

Dette kursus beskæftiger sig kun med boliger, ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

Udbytte

Du bliver guidet gennem de energitekniske løsninger, som fungerer optimalt i hverdagen, når bygningskroppen skal spille sammen med de tekniske installationer.

Du får grundlæggende viden om, hvordan du på en god måde skruer et lavenergihus sammen, som fungerer både i energiberegningen og i virkeligheden, når bygningen tages i brug.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for rådgivere, projekterende og ansatte i byggefirmaer, som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med de nye regler og blive bedre til at finde de mest optimale løsninger.

Deltagerne er bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre med en relevant teknisk baggrund. Men der er også plads til beslutningstagere fx boligforeninger og andre, der arbejder med nybyggeri. Det er ikke et krav, at du på forhånd har kendskab til Be18 energiberegninger.

Undervisningsform

Kurset er udformet som en praktisk projekteringsguide til lavenergibyggeri i lavenergiklasse 2018 og 2020 og har især fokus på, hvordan du lettest opfylder de nyeste krav i BR18.

Der holdes oplæg om de forskellige tekniske løsninger, som dokumenteres ved hjælp af eksempler udført i beregningsprogrammet Be15. Efter hvert indlæg er der mindre gruppeopgaver og tid til spørgsmål.

Undervisere
Niels Hørby Jørgensen
Niels Hørby Jørgensen
Energirådgiver og bygningskonstruktør
EnergiTjenesten
Michael Sand
Michael Sand
VVS tekniker og indehaver
Sand Energi
Vores kursister siger
 • "Super godt overblik over, hvad der kræves for at overholde BE15 og BE20 byggeri. Uformel og god atmosfære, hvor alle kunne blive  hørt og kunne bidrage."
   
 • "Et rigtig fint kursus der kommer godt rundt om de emner man skal være opmærksom på og de muligheder man har for at opfylde  energirammen."
   
 • "Det var godt at få et overblik over, hvordan nye og fremtidige bygninger skrues sammen. Det var godt at udveksle erfaringer med de øvrige kursister."
   
 • "Underviserne er fagligt meget kompetente og har en rigtig god formidlingsevne. De er gode til at invitere kursusdeltagerne til at bidrage med spørgsmål samt egne erfaringer. De to undervisere samarbejder internt rigtig godt."
   
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc

Program
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 10:00
Intro

Kurset er udformet som en praktisk projekterings guide til lavenergibyggeri i energiklasse 2018/2020 og har især fokus på hvordan man på en god og fornuftig måde opfylder de nyeste krav i BR18, uden at byggeriet kommer til at koste mere end nødvendigt.

Kurset handler grundlæggende om hvordan man på en god måde får skruet et lavenergihus sammen som fungerer, både i energiberegningen og i virkeligheden når bygningen tages i brug.

Nye lavenergihuse i klasse 2018 og 2020, stiller krav til bedre isolering, bedre styr på indeklimaet og også varmeanlæggene skal designes anderledes når varmetabet formindskes. På kurset vil vi komme omkring de vigtigste parametre, så du bliver godt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

På kurset vil der være oplæg på skift fra begge oplægsholdere og der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og drøfte løsninger.

v/ Niels Hørby Jørgensen
10:00 - 11:00
Bygningens design gør en afgørende forskel!

En kompakt bygning og vinduer med en fornuftig størrelse og orientering gør det lettere og derved billigere at opfylde energikravene. I virkelighedens verden er der mange andre hensyn end de energimæssige, og derfor bliver designet sjældent energimæssigt perfekt, men bygningers udformning bør altid tænkes ind i større eller mindre omfang. Du får eksempler på gode og mindre gode løsninger.

v/ Niels Hørby Jørgensen
11:00 - 11:15
Pause
11:15 - 12:00
Hvordan opfylder man de nye krav til sommerkomfort?

Udvendig eller indvendig solafskærmning er ofte nødvendigt for at kunne opfylde de nye krav om at boliger
ikke må blive for varme om sommeren. Men især udvendig afskærmning påvirker husets arkitektur meget.
Tunge konstruktioner og god mulighed for udluftning er også en del af løsningen når overtemperaturer skal undgås. Vi kigger nærmere på de forskellige løsninger.

v/ Niels Hørby Jørgensen
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:30
Varmefordelingsanlæg gulvvarme og radiatorer

Varmeanlægget i lavenergihuse kan give problemer hvis det ikke er udført så det passer til et lavenergihus.
I dette afsnit kommer vi ind på fordele og ulemper ved tung kontra let gulvarme, samt viser eksempler på opbygning af gulvkonstruktion med let gulvvarme.
Vi vurderer også om det kan fungere med gulvarme i stueplan og radiatorer på 1 sal.
Vi kigger på typiske fejl som gør, at varmefordelingsanlægget ikke fungerer tilfredsstillende.

v/ Michael Sand
13:30 - 14:15
Centralt eller decentralt ventilationsanlæg?

Nye enfamiliehuse må godt bygges med naturlig ventilation, men den typiske løsning er dog et centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding for at sikre et godt indeklima.
Vi vurderer om et af de nye decentrale anlæg funger i praksis, om de giver et tilfredsstillende luftskifte og om der en el-besparelse sammenlignet med et almindeligt ventilationsanlæg

v/ Michael Sand
14:15 - 14:30
Pause
14:30 - 15:30
Fjernvarme eller varmepumpe?

Hvordan vurderer du om fjernvarme eller varmepumpe er den rigtige løsning i den konkrete byggesag. Eller er naturgas stadig en mulighed. Vi guider dig til det er er vigtigt at have fokus på og laver en enkel økonomiberegning hvor fjernvarmen holdes op imod en varmepumpeløsning. Vi kikker nærmere på luft/vand varmepumper, jordvarme og boligventilationsvarmpumper.

v/ Michael Sand
15:30 - 16:00
Solenergi som supplement

Solceller er stadig en effektiv metode til at overholde BR18 kravene. Vi forklarer de nye regler for hvordan solceller indregnes med henholdsvis fjernvarme og med varmepumpe.
Kort omkring typiske anlæg, og hvad du skal være opmærksom på med hensyn til størrelser og placering.

v/ Niels Hørby Jørgensen
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms4.500,00 kr.
Inkl. moms5.625,00 kr.