Lys

Få praktisk viden om de lysmæssige forhold i bygninger
Lys


Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Indhold og formål

På kurset lærer du bl.a. om:

 • Grundlæggende egenskaber ved lys i forhold til menneskers sundhed, funktion og komfort
 • Grundlæggende egenskaber mht. indeklima og energi ved dagslys og belysningsanlæg i bygninger
 • Regler i Bygningsreglementet vedrørende dagslys og belysning
 • Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
 • Lavenergibygninger
 • Solafskærmninger
 • Dagslysafskærmninger.
Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:

 • Grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
 • Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
 • Anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
 • Anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger
 • Metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber.

2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning bl.a.:

 • Glas, vinduer
 • Solafskærmning, dagslysafskærmning
 • Belysningskilder
 • Belysningsanlæg.
Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Vores kursister siger
 • "Det var godt med gruppearbejdet, der var indarbejdet i kurset, det giver en god forståelse for emnet."
   
 • "Det var super godt med øvelsesopgaver undervejs i forløbet."
   
 • "Underviserne var virkelig velfunderet i deres stof, de var gode formidlere, rigtig godt tilrettelagt, høj faglighed."
Undervisere
Christian Anker Hviid
Christian Anker Hviid
Adjunk
DTU
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Forberedelse
Medbring egen computer og lommeregner. Installér programmerne Velux Visualizer og FABA Light (se nedenfor) inden kursets start, og lær dem overfladisk at kende.

Har du et digitalkamera, hvor eksponeringen kan ændres, kan dette evt. medbringes til HDR-billeder, der kan anvendes til analyse af luminansforhold.

Download af programmer

 • FABA Light kan downloades her
 • Velux Visualizer kan downloades her

Baggrundsviden
Lysviden.dk

 

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

  Dag 1
  08:45 - 09:15
  Ankomst - kaffe/te
  09:15 - 09:30
  Velkomst

  Præsentation af deltagere.
  Målet med kurset.

  09:30 - 10:00
  Lyset og mennesket

  Synssansen og visuel perception

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  10:00 - 10:30
  Grundviden

  Lysstrøm
  Lysstyrke
  Luminans
  Belysningsstyrke

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  10:30 - 10:45
  Pause - kaffe/te
  10:45 - 11:30
  Grundviden fortsat

  Lystransmission
  Refleksion
  Retning
  Blænding

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  11:30 - 12:00
  Dagslys udenfor bygninger

  Himmeltyper
  Varighedskurver
  Eksterne skygger
  Densitet

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  12:00 - 13:00
  Frokost
  13:00 - 13:40
  Gruppearbejde

  Hvor langt kommer dagslyset ind i bygningen – måling med luxmeter

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  13:40 - 14:40
  Dagslys inde i bygninger

  Dagslysfaktor
  Dagslysautonomi
  Lovgivning
  HDR-teknik

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  14:40 - 15:00
  Pause - kaffe/te
  15:00 - 16:30
  Dagslysberegning – Velux Visualizer

  Eksempel-rum opbygget i Visualizer – fil på kursets hjemmeside

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  16:30 - 16:45
  Pause
  16:45 - 17:30
  Dagslys, komfort og energiforbrug
  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  17:30 - 18:15
  Miniquiz

  Forberedende prøve, evaluering af dag 1

  18:15 - 20:00
  Middag
  20:00
  Diskussion af egne erfaring med dagslys og belysning i praksis
  Dag 2
  08:30 - 08:45
  Opsummering fra dag 1 + Spørgsmål til dag 1
  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  08:45 - 09:20
  Kunstlys: Lovgivning og myndighedskrav

  Bygningsreglementet BR18
  DS/EN12464
  Belysningsniveau
  Kontrast-gengivelse
  Blænding

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  09:20 - 10:15
  Lyskilder og armaturer

  Lyskildeegenskaber: Farvetemperatur og farvegengivelse

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  09:20 - 10:15
  Gruppeopgave 2 – Spektrometer
  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  10:15 - 10:30
  Pause - kaffe/te
  10:30 - 11:00
  Gruppeopgave 2 – Farver
  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  11:00 - 12:00
  Lyskilder og armaturer fortsat

  Armaturer: Bestanddele, lysfordeling, virkningsgrader, afstandsloven

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  11:00 - 12:00
  Gruppearbejde 3

  Aflæsning af datablad og anvendelse af afstandsloven

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  12:00 - 13:00
  Frokost
  13:00 - 13:45
  Lysstyring

  Typiske styringsformer, fordele/ulemper, typiske besparelser ved lysstyring.

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  13:45 - 14:30
  Gruppearbejde 4
  • beregning af besparelse ved lysstyring
  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  14:30 - 15:15
  Brug af FABAlight til kunstlys og dagslysstyring

  Eksempel-rum opbygget i FABAlight

  v/ Christian Anker Hviid & Steffen Petersen
  15:15 - 15:30
  Pause - kaffe/te
  15:30 - 16:30
  Prøve
  16:30
  Kursus slut

  Molio forbeholder sig ret til ændringer.