Lys

Få praktisk viden om de lysmæssige forhold i bygninger
Lys


Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Indhold og formål

På kurset lærer du bl.a. om:

 • Grundlæggende egenskaber ved lys i forhold til menneskers sundhed, funktion og komfort
 • Grundlæggende egenskaber mht. indeklima og energi ved dagslys og belysningsanlæg i bygninger
 • Regler i Bygningsreglementet vedrørende dagslys og belysning
 • Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
 • Lavenergibygninger
 • Solafskærmninger
 • Dagslysafskærmninger.
Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:

 • Grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
 • Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
 • Anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
 • Anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger
 • Metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber.

2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning bl.a.:

 • Glas, vinduer
 • Solafskærmning, dagslysafskærmning
 • Belysningskilder
 • Belysningsanlæg.
Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Dag 1
08.45 - 09.15
Ankomst og kaffe/te
09.15 - 09.30 Velkomst
Præsentation af deltagere. Målet med kurset.
09.30 - 10.00 Lyset, synet og øjet
Med udgangspunkt i en øjedissektion gennemgås begreber for det vi ser
10.00 - 10.30 Grundbegreber
Lysstrøm - lysstyrke - luminans - belysningsstyrke - lystransmittans - refleksion
10.30 - 10.45
Ankomst og kaffe/te
10.45 - 11.05 Lovgivning og myndighedskrav, dagslys
Bygningsreglementet BR15. Kvalitetsbegreber - belysningsniveau, blænding, luminansfordeling, dagslysfaktor, varighedskurver
11.05 - 11.15
Dagslysberegning - tommelfingerregler
11.15 - 12.00 Gruppearbejde
Hvor langt kommer dagslyset ind i bygningen, ved anvendelse af tommelfingerregler, samt måling med luxmeter Måling af kunstlys og dagslys
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 13.15
Gennemgang af gruppearbejde
13.15 - 14.30 Dagslysberegning
Eksempelrum opbygget i Visualizer - del af kursusmaterialet på kursets hjemmeside Dagslysberegning gennemgås
14.30 - 15.00
Pause - kaffe/te
15.00 - 16.00
Beregning af vinduers lystransmittans
16.00 - 16.15
Pause
16.15 - 18.15
Dagslys og bygningers energiforbrug
18.15 - 20.00
Middag
20.00
Fremlæggelse og diskussion af egne erfaring med dagslys og belysning i praksis. Her serveres øl/vand
Dag 2
08.30 - 09.00
Opsummering fra dag 1 + Spørgsmål til dag 1 samt evt. repetition
09.00 - 09.20 Lovgivning og myndighedskrav, kunstlys
Bygningsreglementet BR15, DS/EN 12464. Kvalitetsbegreber - belysningsniveau - blænding - luminansfordeling - kontrastgengivelse - lysfarve og farvegengivelse - dagslysfaktor - varighedskurver
09.20 - 10.00 Lyskilder og armaturer
Funktion - typer - egenskaber - fordele - ulemper - anvendelsesmuligheder og økonomi
10.00 - 10.30 Gruppearbejde
Aflæsning af datablad og anvendelse af afstandsloven
10.30 - 10.50
Pause
10.50 - 12.00 Beregning af dagslys og kunstlys - FABA light
Eksempelrum opbygget i FABA light - del af kursusmaterialet på kursets hjemmeside
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 13.30 Lysstyring
Typiske styringsformer, fordele/ulemper, typiske besparelser ved lysstyring
13.30 - 14.45
Gruppearbejde - beregning af besparelse ved lysstyring
14.45 - 15.00
Pause og kaffe/te
15.00 - 15.30
Gennemgang af gruppearbejde
15.30 - 16.30
Prøve
16.30
Kursus slut - tak for i dag
Vores kursister siger
 • "Det var godt med gruppearbejdet, der var indarbejdet i kurset, det giver en god forståelse for emnet."
   
 • "Det var super godt med øvelsesopgaver undervejs i forløbet."
   
 • "Underviserne var virkelig velfunderet i deres stof, de var gode formidlere, rigtig godt tilrettelagt, høj faglighed."
Undervisere
Christian Anker Hviid
Christian Anker Hviid
Adjunk
DTU
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Forberedelse
Medbring egen computer og lommeregner. Installér programmerne Velux Visualizer og FABA Light (se nedenfor) inden kursets start, og lær dem overfladisk at kende.

Har du et digitalkamera, hvor eksponeringen kan ændres, kan dette evt. medbringes til HDR-billeder, der kan anvendes til analyse af luminansforhold.

Download af programmer

 • FABA Light kan downloades her
 • Velux Visualizer kan downloades her

Baggrundsviden
Lysviden.dk

 

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

  Molio forbeholder sig ret til ændringer.