Miljørådgiver

Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø
Miljørådgiver

Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende. Molio har samlet sine kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

Indhold og formål

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet. 

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). 

Udbytte

Når du har gennemført kurset, har du fået viden om:

  • Miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
  • Hvornår og hvordan miljøfarlige stoffer findes i bygningsdele
  • PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder
  • Arbejdsmiljøregler vedrørende miljøfarlige stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
  • Gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
  • Beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer, arbejdsmiljøkoordinatorer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Undervisere
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Niels Salling
Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent
Hussvamp Laboratoriet ApS
Signe Mehlsen
Signe Mehlsen
Konsulent
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
Anke Oberender
Anke Oberender
Centerleder
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB)
Sanne Holst
Sanne Holst
Miljømedarbejder
Greve Kommune
Vores kursister siger
  • "Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)."
  • "Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
  • "Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et cadeau til personalet."
Program
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.