Præsentationsseminar: Data til drift får du mulighed for at få en introduktion til metoder og værktøjer

Data til drift: Nyt værktøj til indsamling og strukturering af driftsdata

Nyt værktøj fra Molio skal hjælpe driftsorganisationerne med at få indsamlet og struktureret den relevante viden og de relevante data, der skal danne grundlag for optimering af driften. Udgivelsen hedder Data til drift og består af en anvisning, et værktøj, en eksempelsamling samt projekt- og metodeovervejelser. To gratis seminarer præsenterer værktøjet for alle interesserede.

I en tid, hvor der stilles større og større krav til optimering vha. digitalisering, står mange driftsorganisationer i dag med følgende udfordringer og spørgsmål:

  • Hvilke data skal jeg bruge for at understøtte planlægning og udførelse af mine driftsaktiviteter bedst muligt?
  • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg som driftsherre får indsamlet de nødvendige data, når jeg får overdraget en ny bygning eller skal have den eksisterende bygningsmasse registreret?

Molio har derfor i samarbejde med en brugergruppe og en række af branchens store driftsorganisationer, udarbejdet Data til drift, som består af en anvisning, et værktøj, en eksempelsamling samt projekt- og metodeovervejelser.

Hvorfor er det en vigtig publikation for branchen? 

- Optimering ved hjælp af digitalisering er i driftsorganisationer – som i alle andre organisationer – et varmt emne. Alligevel er fremdriften og resultaterne begrænsede. Det skyldes bl.a., at vi ikke har tradition for at indsamle og strukturere de grundlæggende data for det, vi gør i driften, og hvor vi gør det, siger Gunnar Friborg, produktchef i Molio og fortsætter: 

- Hvis der ikke er grundlæggende data at bygge oven på, kan vi implementere nok så mange digitale værktøjer og processer. Vi vil fortsat mangle et fundament at stå på, og resultaterne vil blive derefter. 

- Værktøjet Data til drift hjælper, på en lavpraktisk måde, driftsorganisationer – uanset IT-modenhed – i gang med digitaliseringsprocessen. Formålet er at skabe langsigtede effektiviseringer og optimeringer i dagligdagen, forklarer Gunnar Friborg.

En simpel metode alle kan bruge 

Projektet arbejder med en simpel metode, som vi kan bruge til et løse flere udfordringer:

  • Skabe overblik over hvad en organisation udfører af aktiviteter, samt starte diskussionen om, hvorvidt det er det rigtige, vi drifter.
  • Opsætte krav angående information om bygningsmassen for optimalt at understøtte nuværende og fremtidige driftsaktiviteter. Det kan f.eks. bruges ifm. registrering af den eksisterende bygningsmasse eller ved overdragelse af information fra byggeri til drift.

- Metoden er understøttet af digitale værktøjer og strukturer – ved et par simple Excel-ark. Det er et værktøj, som de fleste kan bruge som første skridt, og som tillader alle at komme i gang allerede i dag – inden man går over til anvendelse af metoden og indholdet i større professionelle FM-systemer, siger Gunnar Friborg. 

Hvordan får jeg fat i værktøjet?

Data til drift er en del af den pakke af publikationer, der udgør Molio-abonnementet Aftale og kommunikation.

Læs mere om abonnementet Aftale og kommunikation her

Kom godt i gang med værktøjet - se videoerne her