Next Level for digitalisering i byggeriet | Molio
Fotokredit
Suzanne Lassen

Den digitale fremtid

Tirsdag den 7. maj var jeg sammen med op mod 100 engagerede folk fra byggeriets virksomheder og organisationer til temamøde i BLOXHUB om den digitale strategi for byggeriet. Det var en rigtig god oplevelse, som jeg synes tegner godt for den videre udvikling af byggeriets digitalisering. Molio var vært sammen med Dansk Byggeri, BLOXHUB og InnoByg.

Mødet havde afsæt i transport-, bygnings- og boligministerens udspil til en ny strategi for det digitale byggeri. Vi havde sat hinanden i stævne for dels at finde frem til, hvem der gør hvad i forhold til de nye initiativer dels for at etablere nye samarbejder mellem byggeriets aktører. 

Det går herefter ud på, at byggeriets mange aktører samler sig om konkrete initiativer, der kan omsættes til handling. Hvordan formår vi at komme til Next Level, som også var dagens arbejdstitel. Og hvordan hjælper vi den digitale transformation videre på den mest effektfulde måde? 

Det kom der mange gode bud på. Og forhåbentligt kommer der snart – som planlagt - et samlet Digitalt Manifest, hvor vi på tværs af branchen forsøger at følge op og tage action. 

Mødet havde i øvrigt interessante indledende oplæg fra styrelsen og en bygherre, der er i fuld gang med at bygge et nyt hospital med digitalisering som kompetencekrav i alle led af byggeprocessen. Spændende.

Frit flydende data

Mit eget budskab var på dagen - og det er det stadig – at vi skal sikre, at data kan flyde frit mellem aktørerne i byggeriet. Det er ikke problemfrit, men det er nødvendigt, hvis vi for alvor vil have gang i digitaliseringen i byggeriet. Og det var der flere af paneldeltagerne, som var enige i.

Det er kendetegnende for byggesektoren i bredeste forstand, at der er forskrækkelig mange aktører inde over, når byggeriet skal planlægges, bygges og driftes. Der produceres samtidig mange data i hvert led. Der skal altså ske rigtig mange overleveringer af data gennem de mange faser, der virkeliggør en ny bygning.  

Derfor er det ikke bare vigtig at lade data flyde. Oveni skal disse data ved overleveringer også kunne afkodes gennem et fælles sprog, og det kræver ens definerede ord, begreber og standarder.

Her er Molio på hjemmebane. Det er en kerneopgave for Molio, som uvildig/neutral part på tværs af hele værdikæden, at være med til at sikre, at aktørerne i byggeriet anvender de samme digitale strukturer, og at de har adgang til og bruger de samme informationer, beskrivelser og egenskaber. Dem er vi sat i verden for at være med til at formidle og sikre, at de udvikles, så de matcher brugernes krav og forventninger.

Digital vaskemaskine

Jeg kalder denne proces - denne opgave, som Molio tager medansvar for - en ”digital vaskemaskine” på et vaskeprogram med åbne internationale IFC- og buildingSMART-udvekslingsformater, hvor der kommer styr på egenskaber og beskrivelser. 

Det handler om at skabe digitale kompetencerum med et fælles sprog, der som enzymer trænger igennem og løsner op til alle aktører i byggeriet. På det grundlag kan hver især så bygge ovenpå med egen BIM-software.  

Det er en vigtig, central og ansvarlig opgave at få løst, da det handler om at få sammenhæng mellem den digitale information og de forretningsmæssige processer, som information og data skal bruges i. 

På samme vis vil jeg opfordre til den klassiske pointe med at ”follow the money”. For digitalisering er big business. Derfor bør vi få skabt et forretningsbaseret grundlag for at tilvælge digitaliseringen, fordi den giver værdi. Det vil sige, at vi skal digitalisere, fordi det giver værdi – og ikke fordi vi skal digitalisere for digitaliseringens egen skyld. Eller endnu værre - skabe data, der kun gør gavn for den enkelte aktør i byggeriets værdikæde. 

Input og output

Molio fik i 2018 lavet et digitalt barometer – en spørgeundersøgelse – der indikerede, at det næppe er topledelsen, som man skal forvente rykker hurtigst i forhold til at skabe en digital kultur med nye samarbejdsformer. 

Det understreger, at vi har en opgave, hvor det er vigtigt at følge og omsætte de digitale strategier til produktive input i virksomhederne. Lige som det er vigtigt at formidle de positive output af digitalisering til samfundet og – ikke mindst - på virksomhedernes bundlinje.

Vi kommer derfor alle til at indgå i et netværk, hvor samarbejde og udveksling af data kan flyde frit og produktivt. Her har Molio masser af mod på at hjælpe digitaliseringen på vej, og Molios eget aktiv er det netværk af fagligt kompetente aktører fra alle grene af byggeriet, vi er i kontakt med. 

Dem er der brug for mange af, og jeg vil derfor opfordre alle, der har lyst til at lege med, til at slutte sig til Molios netværk eller til at kontakte os. Vi hjælper gerne med at drive og facilitere nye netværk omkring digitalisering, hvor der viser sig behov for det. 

Mit håb er, at det engagement og samstemmende commitment, der kom til udtryk ved temamødet den 7. maj, kan blive omsat til en målrettet implementering af mange af de 18 konkrete strategielementer, som indgår i ministerens strategi for det digitale byggeri. Alle aktører i byggeriet fortjener, at vi løfter digitaliseringsniveauet til next level!

Christina Hvid, Adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter

Kronikken er skrevet af adm. direktør Christina Hvid, Molio – Byggeriets Videnscenter

 

Kronikken blev også bragt i Licitationen tirsdag 14. maj 2019.

Tilmeld nyhedsmail