Molio | 97 % mener, der er udbytte ved digitalisering

Digital kultur skal hjælpes på vej med fælles standarder

45 % af de adspurgte i Molios undersøgelse Digitalt Barometer ser den manglende digitale kultur i branchen, som den største udfordring for digitaliseringen i byggeriet. Samtidig peger mange på standarder på tværs af branchen som en vigtig del af løsningen.

Byggesektoren er en af de brancher, hvor den digitale udvikling har været længe om at komme i gang, og sektoren har derfor ikke været udsat for samme disruptive forandringer som andre brancher.

Derfor har der også været kritik af sektorens evne til at løfte produktiviteten og effektiviteten på globalt plan.

Til gengæld er det billede ved at ændre sig. Den digitale udvikling har taget fart, og byggesektoren er nu en af de sektorer, hvor omstillingen virkelig begynder at accelerere.

Molios omfattende undersøgelse, Digitalt Barometer, har afsøgt hvilke barrierer og muligheder byggebranchen oplever i forbindelse med den digitale transformation.

Digital kultur er en forudsætning for digital omstilling

Ifølge 45 % af de adspurgte parter i byggeriet er den største udfordring ved digitaliseringen af byggeriet, at der mangler en digital kultur i sektoren.

I disse år er der et generationsskifte i gang, hvor ældre generationer byder ind med solid erfaring med arbejdet på byggepladsen og de unge med kendskab til digitale hjælpemidler.

Lige nu kan det give gnidninger og anledning til diskussion, men potentialet i at forbedre samarbejdet og digitalisere byggeriet er så stort, at udviklingen hastigt går den rette vej.

Økonomiske gevinster ved digitalisering?

På trods af at der er både store økonomiske gevinster og nye samarbejdsmuligheder at hente ved digitaliseringen af byggeriet, er øget omsætning og nye forretningsområder det mindst interessante udbytte, når man spørger ind i byggebranchen.

Kun 9 % af den samlede del af byggeriets parter mener, at det vigtigste udbytte ved digitalisering er øget omsætning. Blandt toplederne sniger det sig op på 16 %.

Byggebranchen efterspørger standarder

En lang række topledere efterspørger standarder på tværs af byggebranchen.

Standarder handler ikke kun om materialer, beskrivelser, klassifikationer og data, men også om, at der skal være standarder for processer, styring, økonomi og risikovurdering.

For at den digitale udvikling kan gå stærkt, er der behov for et dynamisk samarbejde på tværs af fagene, og et fælles, standardiseret sprog på tværs skal bane vejen hertil.

Kilde: Digitalt Barometer

Digitalt Barometer
Undersøgelsen er lavet af analysevirksomheden Seismonaut og er udformet i en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ survey. Læs meget mere om undersøgelsen her.

 

Tilmeld nyhedsmail