011217_seismo_1_840
Fotokredit
Foto: Molio

Digital omstilling i byggeriets katedraler

Kig med i din teenagers nyeste apps. Bevar appetitten på ny teknologi. Skab et godt digitalt fundament i din virksomhed. Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut, var keynote speaker, da Molio i går holdt konference om den digitale omstilling. En omstilling, der i hæsblæsende tempo sætter nye dagsordener og skaber nye forretningsmodeller.

Godt 200 deltagere havde fundet vej til HUSET i Middelfart, hvor Molio i går afholdt sin årlige Netværkskonference (tidligere bips-konference) om den digitale omstilling i byggeriet. En række spændende oplægsholdere fordelt på tre spor, tog deltagerne igennem en dag med plads til det løse overblik og det detaljerede indblik.

Katedraler og bazarer

Key-note speaker Christian Schwarz Lausten, direktør i Seismonaut, startede konferenceprogrammet med en række eksempler og nedslag i det aktuelle digitale landskab og i de forandringer, der skaber behovet for digital omstilling - også i byggeriet. 

Det går hurtigt. Digitaliseringen er den største forandringskraft siden industrialiseringen. Den orden og de forretningsmodeller, vi kender til, er under opbrud. De gamle tunge virksomheder (katedralerne), med tunge organisationer og forældede kompetencer, skal finde nye veje. Små ”garagevirksomheder” myldrer frem (bazarerne), for det har aldrig været nemmere at realisere en god idé. Med det rigtige mind-set, open source og en smartphone er man i princippet i gang.

Håndtering af omstillingen for den enkelte virksomhed

Baseret på 15 år som konsulent og rådgiver i digitale strategier gav Christian Schwarz Lausten også et par gode råd til, hvordan den digitale omstilling kan håndteres i den enkelte virksomhed: 

1. Skab værdi på nye forretningsområder
Kig efter de nye trends og gode idéer. Gerne i andre brancher. Vær nysgerrig og åben for om nogle af disse ligefrem kan skabe grobund for helt nye forretningsområder, virksomheder eller for nye strategiske alliancer. 

2. Skab mere værdi i kerneforretningen
Gentænk den måde I håndterer jeres kunder på. Tænk i automatisering, personalisering og kontinuerlig indsamling og anvendelse af data. Se, om I kan lægge et ekstra servicelag ned over jeres produkter. Hvilken type service kan bygges oven på, som udvider værdien af produktet for kunden? 

3. Skab et godt digitalt fundament
Virksomheden skal gennemsyres af en digital kultur, hvor man udvikler de digitale kompetencer i top og bund, og hvor man dyrker nysgerrigheden over for de muligheder digitaliseringen giver. Her træffes dataunderstøttede beslutninger. Man er generøs med data, deler ud af viden og er åben. Der er fokus på virksomhedens digitale talenter, plads til digitale eksperimenter og kommunikationen – internt og eksternt – understøtter den digitale omstilling.  

Manglende digital kultur; den største udfordring i byggebranchen 

Christian Schwarz Lausten løftede sløret for et par af resultaterne i en helt frisk undersøgelse, som er foretaget af Seismonaut på Molios foranledning. Undersøgelsen tager temperaturen på den digitale omstilling i byggebranchen og viser (blandt meget andet), at topscoren blandt de udfordringer, der står i vejen for den digitale udvikling netop er virksomhedernes manglende digitale kultur.  

Undersøgelsen offentliggøres i foråret 2018.

Spændende afsluttende IKT-debat

På mandag bringer Bygnet en artikel om konferencens afsluttende debat; Debat med organisationerne: hvad skal drive byggeriets digitalisering i fremtiden? Her debatterer direktør Henrik Bang, Bygherreforeningen og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen med hinanden og salen.

Kilde: Bygnet

Tilmeld nyhedsmail