Artificial Intelligence (AI)
Fotokredit
Dreamstime / Molio

Digitale trends #2: Artificial Intelligence (AI)

Digitalt Barometer: Digitalisering er måske den mest forandringsskabende kraft siden industrialiseringen. Vi bringer her del 2 af 4 om digitale trends.

Automatisering, digital kommunikation, IOT og Big Data er blandt nogle af de aktuelle teknologiske muligheder, som for nogle virksomheder skaber nye muligheder og for andre udfordrer deres forretning.

Men hvad betyder alle de smarte ord?

Vi har samlet en række digitale begreber og beskrevet dem i fire korte artikler – du kan læse første del om IoT og digital twins her.

Kunstig intelligens / Artificial Intelligence (AI)

AI er kunstig intelligens i maskiner. Artificial Intelligence gør maskiner i stand til at lære nye ting, tage beslutninger og overveje ting på næsten samme niveau som et menneske. 

AI-drevet design og planlægning er teknikker, som enkelte danske entreprenørvirksomheder forsøger sig med i disse år.

Det amerikanske planlægningsværktøj ALICE (Artificial Intelligence Construction Engineering) bruger kunstig intelligens til at lave 4D-modeller ud af 3D-modeller. Frem for manuelt at undersøge fordele og ulemper ved få udvalgte måder at tilrettelægge et byggeri lader man en computer lære, hvad der bedst kan betale sig i forhold til materialer, tid og afhængighed mellem faser.

Ifølge firmaet selv kan ALICE spare byggeprojekter tid og udgifter på op til 33 %.

Læs mere om ALICE her

Kilde: Molio / Digitalt Barometer