aftale_kommunikation_1130

Dokumenthåndtering

Varenummer: aok18006

Anvisningen for Dokumenthåndtering (A104) er nøglen til dine dokumenter og informationer og beskriver mappestruktur, filnavngivning og definerer metadata. 

Anvisningen indeholder vejledning, metadata-lister og eksempler på anvendelse ud fra 4 formål: At fastlægge metadata på dokumenter og som digitale mærkater, at opbygge mappestrukturer og navngive filer for dokumenter.

Fordele ved anvisningen:

  • Den er fremtidssikret ved at være baseret på egenskabsdata, så den kan anvendes i både analog og digital sammenhæng – både som grundlag for mappestruktur og i digitale dokumenthåndteringssystemer
  • Den er baseret på struktur og principper angivet i internationale standarder (EN ISO/IEC 82045-serien om dokumenthåndtering og metadata)
  • Den sikrer, at struktur for både egenproduktion, arkivering og udveksling af dokumenter og information kan ske på et fælles defineret grundlag
  • Gør det nemt og tidsbesparende at genfinde information og dokumenter gemt efter fælles principper
  • A104 er implementeret i adskillige dokumenthåndterings-systemer, og metadata er lagt på CCS-serveren. Vigtigste begreber findes også på engelsk.