ERFA-møder

ERFA-møder - månedsvis

Kategorier
Varenummer: bst20001

I Erfa-grupperne vil du opleve en platform, hvorfra du og ligesindede i branchen kan dele viden og erfaringer. Formålet er løbende at understøtte lokal kapacitetsopbygning i anvendelsen af buildingSMART-værktøjer.

Omdrejningspunktet for grupperne er brugen af åbne, internationale standarder samt mere generelt at drøfte BIM-baseret samarbejde i byggeriet. 

De fem Erfa-grupper tilknyttes lokalt i: 

  • Nordjylland
  • Midtjylland
  • Syddanmark (inkl. Fyn)
  • Sjælland/Bornholm
  • København

Erfa-grupperne er et netværk af ”almindelige brugere”, som arbejder med BIM til dagligt. Medlemmerne af netværket opkvalificeres i forhold til modelleringsskik, udveksling og viden om fordelene ved at arbejde struktureret på baggrund af åbne, internationale standarder. 

Praktisk

buildingSMART Danmark vil agere sekretariat for disse netværksmøder, og står for invitationer, tilmelding og facilitering af arrangementer. Værts-rollen for ERFA-grupperne forventes at gå på skift blandt netværkets medlemmer.

Pris

Deltagelse er gratis