aftale_kommunikation_1130

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

IKT-procesmanualen (A402) understøtter det digitale samarbejde mellem både projekterende og udførende, for at de på den mest effektive måde kan opfylde de krav, som er fastlagt i IKT-specifikationerne.

Molios IKT-procesmanual er et dynamisk værktøj til leveranceteamet udarbejdet i samarbejde med branchen. Formålet er at kunne aftale og tilrettelægge digitale processer og leverancer i samarbejdet mellem sig for at opfylde de stillede IKT-krav på den for leveranceteamet bedst mulige måde.

Fordele ved at bruge IKT-procesmanualen:

  • Manualen gør det muligt mellem alle involverede på projektet, fx arkitekt, ingeniør, entreprenører og leverandører, at aftale klare grænseflader i IKT-samarbejdet og IKT-leverancerne mellem sig
  • Det er et dynamisk paradigme, som løbende kan tilpasses antallet af deltagere og ændringer i samarbejdsformen og dermed tilrettede processer og systemer undervejs i projektet
  • Manualen udgøres af en anvisning med et paradigme samt et eksempel på et udfyldt paradigme
  • IKT-procesmanualen er opbygget i samme logiske struktur som IKT-specifikationerne, hvilket sikrer større overensstemmelse mellem IKT-krav og IKT-samarbejdets tilrettelæggelse.