aftale_kommunikation_1130

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

Molios IKT-projektroller (A305) definerer rollerne i et IKT-samarbejde og giver mulighed for at fordele det ansvar og opgaver, de enkelte roller har.

IKT-ledelse og -organisering er i dag vigtigt elementer i et projekteringsprojekt. Det er formålet med anvisningen, at opnå værdi med digitalt samarbejde via en fælles forståelse for de projektroller og de IKT-opgaver, som skal sikre projektets digitale gennemførelse.

Fordele ved at bruge publikationen:

  • Der angives fælles betegnelser og beskrivelser af de projektroller, som i stigende grad anvendes i projekteringssammenhæng hos bygherrer, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører og totalentreprenører
  • Anvisningen indeholder tillige en liste over typiske opgaver, aktivitets- og ansvarsområder
  • Der gives eksempler på opgaver under de enkelte roller og mulige organiseringer af rollerne
  • Rollerne løfter i fællesskab ydelsen IKT-ledelse, som er defineret i ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning.