aftale_kommunikation_1130

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.
 

IKT-specifikationerne (A102) gør det enkelt at definere omfanget af IKT-ydelser og skaber det optimale grundlag for det digitale samarbejde på projektet til gevinst for alle parter.

Molios IKT-specifikationer er en fælles anvisning udarbejdet i samarbejde med branchen. Formålet er at hjælpe byggeriets parter med at aftale, hvilken digital kommunikation der skal ske i de enkelte faser af en byggesag.

Fordele ved at bruge specifikationerne:

  • IKT-specifikationerne anvendes til at fastlægge de digitale ydelser som en del af et aftalegrundlag mellem fx bygherre og totalentreprenør, en eller flere rådgivere og en eller flere entreprenører
  • Via IKT-specifikationernes tre modeller kan du specificere de digitale leverancer klart og entydigt til gavn for det digitale samarbejde og en veldefineret datahåndtering, -ud-veksling og -aflevering
  • IKT-specifikationerne består af en anvisning, en vejledning, et sæt paradigmer og en eksempelsamling
  • IKT-specifikationerne er koordineret med rådgivernes ydelsesbeskrivelser, så struktur og begreber hænger sammen på tværs og gør dermed sammenhængen mellem rådgiverleverancer og de digitale leverancer tydelig.