CAD og bygningsmodel

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Varenummer: cob18002

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.


Anvisningen Konsistenskontrol af bygningsmodeller (C402) definerer fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

En af de store landvindinger ved digitale bygningsmodeller er muligheden for at håndtere og analysere modellerne, og samle dem i en fællesmodel for kvalitetssikring. Gennem de senere år er udførelsen af forskellige former for konsistenskontroller af bygningsmodeller blevet mere og mere almindelige.

Anvisningen tager dermed afsæt i de arbejdsmetoder, der findes omkring konsistenskontroller, som dagligt finder anvendelse på mange store byggeprojekter i praksis.

Fordele ved anvisningen:

  • Opdeles i typer af konsistenskontrol, teknisk opbygning, rum, geometri, kollision og afstande mellem bygningsdele
  • Fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller defineres
  • Grundlaget for anvisningen er hentet i medlemsvirksomhederne samt fra projektreferencer og internationale kilder
  • Anvisningen retter sig mod alle projekterende parter i byggeriet
  • Bilag med procesdiagram for en konsistenskontrol og oversigt over anvendelse af kontroller i det enkelte faser.