prisdata_nybyg_bygningsdele

Nybyggeri - Bygningsdele

Kategorier
Varenummer: 3120rød-net

Har du allerede abonnement på prisdatabaser? Så kan du tilgå din Prisdata her.

I prisdatabasen Nybyggeri - Bygningsdele finder du priser på de mest anvendte bygningsdele. Med den kan du nemt og hurtigt lave et sikkert prisoverslag.

For hver enkelt bygningsdel indeholder databasen en skitse, en beskrivelse og en kalkulation af bygningsdelen. I den røde database kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er projekterende eller udførende, og de hyppigst anvendte bygningsdele er tilstrækkeligt for dine kalkulationer, er det den røde database, du har brug for.

Hvad er Molio Prisdata?

Prisdatabase eller bog?

Nybyggeri - Bygningsdele udkommer både som prisdatabase (digital) og som trykt prisbog.

Prisdatabasen indeholder både brutto- og nettopriser, mens prisbogen indeholder kun bruttopriser.

Brutto- og nettopriser

Bruttopriser

Bruttopriserne indeholder den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. Bruttopriserne er delt op i:

  • Bruttomaterialepris bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste).
  • Totalpris kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær.

Nettopriser

Nettopriserne indeholder udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og salær. Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene, som fx omkostningstillæg og/eller fortjeneste, i Molio Prisdata. Nettopriserne er delt op i:

  • Nettomaterialepris
  • Mandtimeforbrug
  • Arbejdsløn
  • Materielleje
  • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning, som lægges til afhængig af forholdene, og moms.

Rabat hvis du køber flere

Abonnerer du allerede på Molio Prisdata, eller ønsker du at bestille mere end en database, gælder følgende priser:

Første prisdata 3.914 kr./år
Anden prisdata 3.399 kr./år
Tredje prisdata 2.781 kr./år
Fjerde prisdata 2.163 kr./år
Efterfølgende prisdata 1.494 kr./år

Hvis du fx har købt tre prisdata, koster det 10.094 kr./år. Vær opmærksom på, at du kan købe en prisbog til en database, som du allerede abonnerer på (eller vice versa) for kun 1.030 kr./stk.